FITech

The Finnish Institute of Technology

Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology) perustettiin vuonna 2017. Perustajajäseniä ovat Suomen seitsemän tekniikan alalla toimivaa yliopistoa, Teknologiateollisuus ry sekä Tekniikan Akateemiset ry (TEK). Joulukuussa 2019 myös Jyväskylän yliopisto liittyi verkostoyliopiston jäseneksi.

FITech perustettiin lisäämään yhteistyötä tekniikan alalla. Tavoitteena on ohjata tekniikan alan osaajia Suomen kasvualoille ja vastata tekniikan alalla nouseviin osaajatarpeisiin.

Alun perin FITech-verkosto keskittyi vastaamaan Lounais-Suomen teollisuuden yritysten osaajatarpeisiin, sillä yritysten kova kasvutahdin havaittiin aiheuttaneen korostuneen tarpeen rekrytoida osaavia diplomi-insinöörejä alueen teollisuuteen. FITech Turku -hanke perustettiin syksyllä 2017 vastaamaan tähän tarpeeseen. Vuonna 2019 FITech-verkostoyliopiston toimintaa laajennettiin tutkinto-opetuksesta aikuisopetuksen suuntaan, kun konsortiossa käynnistettiin tuhansien suomalaisten ICT-osaamista kehittävä FITech ICT -hanke sekä globaalin energiamurroksen aiheuttamiin osaamistarpeisiin vastaava FITech Energy Storage -hanke.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat FITech ICT- ja FITech Turku -hankkeet toimivat nykyrahoituksella vuoden 2021 loppuun saakka. OKM on myöntänyt FITech Energy Storage -hankkeelle jatkorahoitusta vuoden 2023 loppuun saakka.

FITechin johtokunta

FITechin johtokunta vastaa verkoston toiminnan ohjaamisesta. Johtokunta voi perustaa uusia FITech-innovaatioyhteisöjä ja nimittää niitä toimeenpanevat ryhmät. Johtokunta koostuu perustajajäsenien edustajista, ja siihen kuuluvat tällä hetkellä:

  • Eero Eloranta, puheenjohtaja (Aalto-yliopisto)
  • Jarmo Partanen (LUT-yliopisto)
  • Helka-Liisa Hentilä (Oulun yliopisto)
  • Jarmo Takala (Tampereen yliopisto)
  • Mika Hannula (Turun yliopisto)
  • Harry Linnarinne (Vaasan yliopisto)
  • Patrik Helenius (Åbo Akademi)
  • Henrik Kunttu (Jyväskylän yliopisto)
  • Mervi Karikorpi (Teknologiateollisuus)
  • Juhani Nokela (Tekniikan Akateemiset TEK)

FITechillä on operatiivinen johtaja, jonka vastuulla on raportoida johtokunnalle FITechin toiminnasta. Tammikuusta 2019 tammikuuhun 2020 FITechin operatiivisena johtajana toimi Heikki Koponen. Helmikuussa 2020 hänen paikkansa otti Katri Ventus, joka aloitti oman toimensa ohessa FITechin operatiivisena päällikkönä.