FITech

The Finnish Institute of Technology

Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology) perustettiin vuonna 2017. Perustajajäseniä ovat seitsemän suomalaista tekniikan alalla toimivaa yliopistoa, Teknologiateollisuus ry sekä Tekniikan Akateemiset ry (TEK). Perustamisen jälkeen verkoston jäseniksi ovat liittyneet Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

FITech perustettiin lisäämään yhteistyötä tekniikan alalla. Tavoitteena on ohjata tekniikan alan osaajia Suomen kasvualoille ja vastata tekniikan alalla nouseviin osaajatarpeisiin.

Alun perin FITech-verkosto keskittyi vastaamaan Lounais-Suomen teollisuuden yritysten osaajatarpeisiin, sillä yritysten kovan kasvutahdin havaittiin aiheuttaneen korostuneen tarpeen rekrytoida osaavia diplomi-insinöörejä alueen teollisuuteen. FITech Turku -hanke perustettiin syksyllä 2017 vastaamaan tähän tarpeeseen. Vuonna 2019 FITech-verkostoyliopiston toimintaa laajennettiin tutkinto-opetuksesta aikuisopetuksen suuntaan, kun konsortiossa käynnistettiin tuhansien suomalaisten ICT-osaamista kehittävä FITech ICT -hanke sekä globaalin energiamurroksen aiheuttamiin osaamistarpeisiin vastaava FITech Energy Storage -hanke. Vuoden 2021 alussa FITech sai rahoitusta 5G-koulutushankkeelle. Tutustu hankkeisiin tarkemmin niiden omilla sivuilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamien hankkeiden toiminta jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka lukuun ottamatta FITech Turku -hanketta, joka on päättymässä lukuvuoden 2021–2022 lopussa.

FITechin johtokunta

FITech-verkostoyliopiston johtokunta vastaa verkoston toiminnan ohjaamisesta. Johtokunta voi perustaa uusia FITech-innovaatioyhteisöjä ja nimittää niitä toimeenpanevat ryhmät. Johtokunta koostuu jäsenyliopistojen ja -organisaatioiden edustajista ja siihen kuuluvat tällä hetkellä:

 • Touko Apajalahti (Teknologiateollisuus)
 • Mika Hannula (Turun yliopisto)
 • Patrik Henelius (Åbo Akademi)
 • Lauri Kettunen (Jyväskylän yliopisto)
 • Tapio Koivu (Oulun yliopisto)
 • Kari Lehtinen (Itä-Suomen yliopisto)
 • Juhani Nokela (Tekniikan akateemiset TEK)
 • Jaana Sandström (LUT-yliopisto)
 • Petri Suomala, puheenjohtaja (Aalto-yliopisto)
 • Jarmo Takala (Tampereen yliopisto)
 • Jyrki Vuorinen (Vaasan yliopisto)

Katri Ventus toimii oman toimensa ohessa FITechin operatiivisena johtajana ja hänen vastuullaan on raportoida johtokunnalle FITechin toiminnasta.