FITech

The Finnish Institute of Technology

Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology) perustettiin vuonna 2017. Perustajajäseniä ovat seitsemän suomalaista tekniikan alalla toimivaa yliopistoa, Teknologiateollisuus ry sekä Tekniikan Akateemiset ry (TEK). Joulukuussa 2019 myös Jyväskylän yliopisto liittyi verkostoyliopiston jäseneksi.

FITech perustettiin lisäämään yhteistyötä tekniikan alalla. Tavoitteena on ohjata tekniikan alan osaajia Suomen kasvualoille ja vastata tekniikan alalla nouseviin osaajatarpeisiin.

Alun perin FITech-verkosto keskittyi vastaamaan Lounais-Suomen teollisuuden yritysten osaajatarpeisiin, sillä yritysten kovan kasvutahdin havaittiin aiheuttaneen korostuneen tarpeen rekrytoida osaavia diplomi-insinöörejä alueen teollisuuteen. FITech Turku -hanke perustettiin syksyllä 2017 vastaamaan tähän tarpeeseen. Vuonna 2019 FITech-verkostoyliopiston toimintaa laajennettiin tutkinto-opetuksesta aikuisopetuksen suuntaan, kun konsortiossa käynnistettiin tuhansien suomalaisten ICT-osaamista kehittävä FITech ICT -hanke sekä globaalin energiamurroksen aiheuttamiin osaamistarpeisiin vastaava FITech Energy Storage -hanke. Vuoden 2021 alussa FITech sai rahoitusta vielä 5G-koulutushankkeelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamien hankkeiden toiminta jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka lukuun ottamatta FITech Turku -hanketta, joka on päättymässä lukuvuoden 2021–2022 lopussa.

FITechin johtokunta

FITech-verkostoyliopiston johtokunta vastaa verkoston toiminnan ohjaamisesta. Johtokunta voi perustaa uusia FITech-innovaatioyhteisöjä ja nimittää niitä toimeenpanevat ryhmät. Johtokunta koostuu perustajajäsenten edustajista, ja siihen kuuluvat tällä hetkellä:

Eero Eloranta, puheenjohtaja (Aalto-yliopisto)
Jaana Sandström (LUT-yliopisto)
Tapio Koivu (Oulun yliopisto)
Jarmo Takala (Tampereen yliopisto)
Mika Hannula (Turun yliopisto)
Harry Linnarinne (Vaasan yliopisto)
Patrik Helenius (Åbo Akademi)
Henrik Kunttu (Jyväskylän yliopisto)
Mervi Karikorpi (Teknologiateollisuus)
Juhani Nokela (Tekniikan Akateemiset TEK)

Katri Ventus toimii oman toimensa ohessa FITechin operatiivisena päällikkönä ja hänen vastuullaan on raportoida johtokunnalle FITechin toiminnasta.