FITech

The Finnish Institute of Technology

Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology) perustettiin vuonna 2017. Perustajajäseniä ovat seitsemän suomalaista tekniikan alalla toimivaa yliopistoa, Teknologiateollisuus ry sekä Tekniikan Akateemiset ry (TEK). Perustamisen jälkeen verkoston jäseniksi ovat liittyneet Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

FITech perustettiin lisäämään yhteistyötä tekniikan alalla. Tavoitteena on ohjata tekniikan alan osaajia Suomen kasvualoille ja vastata tekniikan alalla nouseviin osaajatarpeisiin. Tällä hetkellä FITech-verkoston toiminta pohjaa hankkeisiin.

FITech-hankkeet

Alun perin FITech-verkosto keskittyi vastaamaan Lounais-Suomen teollisuuden yritysten osaajatarpeisiin, sillä yritysten kovan kasvutahdin havaittiin aiheuttaneen korostuneen tarpeen rekrytoida osaavia diplomi-insinöörejä alueen teollisuuteen. FITech Turku -hanke perustettiin syksyllä 2017 vastaamaan tähän tarpeeseen.

Vuonna 2019 FITech-verkostoyliopiston toimintaa laajennettiin tutkinto-opetuksesta aikuisopetuksen suuntaan, kun konsortiossa käynnistettiin tuhansien suomalaisten ICT-osaamista kehittävä FITech ICT -hanke sekä globaalin energiamurroksen aiheuttamiin osaamistarpeisiin vastaava FITech Energy Storage -hanke. Vuoden 2021 alussa FITech sai rahoitusta 5G-koulutushankkeelle, ja vuonna 2023 käynnistyi vetytalouteen liittyvä koulutushanke, jota rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA). Tutustu hankkeisiin tarkemmin niiden omilla sivuilla.

Käynnissä olevat hankkeet

 • ICT, 31.7.2025 asti
 • Energy Storage, 31.12.2024 asti
 • Hydrogen, 30.6.2025 asti
 • 5G, 31.12.2025 asti

Päättyneet hankkeet

 • Turku, 31.12.2022 asti

FITechin johtokunta

FITech-verkostoyliopiston johtokunta vastaa verkoston toiminnan ohjaamisesta. Johtokunta voi perustaa uusia FITech-innovaatioyhteisöjä ja nimittää niitä toimeenpanevat ryhmät. Johtokunta koostuu jäsenyliopistojen ja -organisaatioiden edustajista ja siihen kuuluvat tällä hetkellä:

 • Touko Apajalahti (Teknologiateollisuus)
 • Jaakko Järvi (Turun yliopisto)
 • Patrik Henelius (Åbo Akademi)
 • Lauri Kettunen (Jyväskylän yliopisto)
 • Tapio Koivu (Oulun yliopisto)
 • Kari Lehtinen (Itä-Suomen yliopisto)
 • Juhani Nokela (Tekniikan akateemiset TEK)
 • Jaana Sandström (LUT-yliopisto)
 • Petri Suomala, puheenjohtaja (Aalto-yliopisto)
 • Jarmo Takala (Tampereen yliopisto)
 • Jyrki Vuorinen (Vaasan yliopisto)

Sanna Viitanen toimii oman toimensa ohessa FITechin operatiivisena johtajana ja hänen vastuullaan on raportoida johtokunnalle FITechin toiminnasta.