Back to all courses

Tietorakenteet ja algoritmit 1

Individual course

Tällä kurssilla käsitellään yleisimmin käytettyjä tietorakenteita ja algoritmeja. Kurssin aikana tutustaan erilaisiin algoritmien suunnitteluperiaatteisiin ja algoritmiten suorituskyvyn analyysiin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä yleisimmin käytetyt algoritmien suunnitteluperiaatteet
  • tunnistaa perustietorakenteet ja yleisimmät niiden käsittelyyn tarvittavat algoritmit
  • osaa selittää, mihin asymptoottisen suorituskyvyn analyysi perustuu sekä osaa arvioida yksinkertaisten ohjelmien ajan- ja muistinkäyttöä
  • osaa selittää ohjelmointikielten kirjastojen käyttämisen edut ja rajoitteet ottaen huomioon myös kielten väliset erot.

Kurssiin sisältyy viikkoharjoituksia, luentoja, viikkoesseitä, verkkotehtäviä ja harjoitustöitä sekä lopputentti. Tarkistathan opettajalta, onko EXAM-tentti sidottu tiettyyn EXAM-luokkaan ennen tentin suorittamista.

Lisätietoja kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

data structure algorithms ohjelmointi koodaus koodari algoritmit suunnitteluperiaatteet kirjastot asymptoottinen suorituskyky analyysi

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Matti Rintala
matti.rintala(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
COMP.CS.300
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–31.5.2021
Application deadline:
Application dates will be announced later
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Kurssilla vaaditaan ohjelmoinnin peruskurssin tasoista C++-ohjelmointiosaamista.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.