Back to all courses

Tietorakenteet ja algoritmit 1

Individual course

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä yleisimmin käytetyt algoritmien suunnitteluperiaatteet
  • tunnistaa perustietorakenteet ja yleisimmät niiden käsittelyyn tarvittavat algoritmit
  • osaa selittää, mihin asymptoottisen suorituskyvyn analyysi perustuu sekä osaa arvioida yksinkertaisten ohjelmien ajan- ja muistinkäyttöä
  • osaa selittää ohjelmointikielten kirjastojen käyttämisen edut ja rajoitteet ottaen huomioon myös kielten väliset erot.

Lisätietoja kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

data structure algorithms ohjelmointi koodaus koodari algoritmit suunnitteluperiaatteet kirjastot asymptoottinen suorituskyky analyysi

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala , ICT coordinator
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Matti Rintala
matti.rintala(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
COMP.CS.300
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–31.5.2021
Application deadline:
3.1.2021
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended,
Online
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Students are expected to be programming literate. Programming knowledge on C++ is required.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.