Takaisin kaikki kurssit

Tietorakenteet ja algoritmit 1

Yksittäinen kurssi

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä yleisimmin käytetyt algoritmien suunnitteluperiaatteet
  • tunnistaa perustietorakenteet ja yleisimmät niiden käsittelyyn tarvittavat algoritmit
  • osaa selittää, mihin asymptoottisen suorituskyvyn analyysi perustuu sekä osaa arvioida yksinkertaisten ohjelmien ajan- ja muistinkäyttöä
  • osaa selittää ohjelmointikielten kirjastojen käyttämisen edut ja rajoitteet ottaen huomioon myös kielten väliset erot.

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti niin, että osallistuu ainoastaan tenttiin. On myös mahdollista osallistua luennoille.

Lisätietoja kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

tietorakenteet data structure algorithms ohjelmointi koodaus koodari algoritmit suunnitteluperiaatteet kirjastot asymptoottinen suorituskyky analyysi algorithm design techniques analyze symptotic complexity

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Matti Rintala

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
COMP.CS.300
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
30.8.–12.12.2022
Viimeinen hakupäivä:
21.8.2022
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Monimuoto-opinnot
Opetuspaikkakunta:
Tampere
Kieli:
Englanti,
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kurssilla vaaditaan ohjelmoinnin peruskurssin tasoista C++-ohjelmointiosaamista.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan