Takaisin kaikki kurssit

FITech Hydrogen -projektikurssi

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 15

Kurssille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

FITech Hydrogen -projektikurssi pyrkii edistämään kurssin opiskelijoiden ja yritysten ymmärrystä vetytalouden liiketoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista. Kurssilla opiskelijat tuottavat näkökulmia ja käytännön ratkaisuja vetytalouden parissa toimivien yritysten erilaisiin tosielämän haasteisiin. Samalla kehittyvät opiskelijoiden tukitaidot kuten ryhmätyöskentelytaidot, tiedon etsimis- ja soveltamistaidot, omien ideoiden kommunikointi ja esittäminen.

Kurssin sisältö

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti vetytalouden parissa työskentelevien yritysten henkilöstölle. Projektien aiheet käsittelevät vetytalouden parissa työskentelevien yritysten tosielämän haasteita. Kurssin alussa ryhmän ohjaaja määrittelee kurssin opintopistelaajuuden (2-5 ECTS) aiheen vaatiman monimutkaisuuden sekä opiskelijoilta vaadittavan työmäärän perusteella.

Kahden opintopisteen suoritus voi perustua esimerkiksi hyvin rajattuun teemaan tai sellaiseen opettajan osoittamaan haasteeseen, johon on olemassa ratkaisu. Laajempi suoritus perustuu tyypillisesti ns. open ended -ongelmaan, eli sellaiseen tosielämän haasteeseen, jota ei vielä ole ratkaistu, tai muuten laaja-alaiseen ongelmaan.

Projektikurssin aiheet keväällä 2024:

Vedyn puhtauden mittaaminen. Projektityöskentely tarjoaa osallistujille syvällisen ymmärryksen vedyn puhtauden mittaamisesta sekä siihen liittyvistä tekniikoista ja menetelmistä. Osallistujat oppivat kuinka vetyä käytetään erilaisissa teollisissa sovelluksissa, joissa puhtaan vetykaasun laatu on kriittinen tekijä. Kurssi tarjoaa osallistujille vahvan perustan vedyn puhtauden mittaamiseen liittyvissä käsitteissä ja käytännön sovelluksissa.

Vetytankkausaseman sijoittaminen. Projektiryhmässä vetytankkausaseman sijoittamista tarkastellaan teknillistaloudellisesta näkökulmasta, eli esimerkiksi missä tapauksissa on kannattavampaa kuljettaa vety tankkausasemalle tai tuottaa se paikan päällä.

Opiskelijat valitsevat kurssin alussa yhden projektiaiheen ja he voivat ehdottaa myös omia projektiaiheita.

Projektikurssilla osallistujat syventävät tietämystään kurssin aikana ohjattujen tapaamisten ja projektitöiden avulla. Lopuksi ryhmät koostavat projektityöstä tiivistelmän, joka esitetään loppuseminaarissa.

Osaamistavoitteet

Kurssin opiskelijat oppivat

  • analysoimaan ja ymmärtämään annetun vetytalouteen liittyvän ongelman ja sen osatekijät
  • suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmätyöskentelyn vaiheineen ongelman ratkaisemiseksi
  • tunnistamaan projektiryhmän jäsenten roolit, sopimaan ryhmän vastuualueet ja työnjaon sekä yhdistämään oman työnsä ryhmän työskentelyyn
  • ennakoimaan tiimityön mahdolliset haasteet
  • viestimään oman osaamisalansa aiheista sidosryhmille, joilla on erilainen koulutustausta
  • viestimään projektin etenemistä ja tuloksellisuudesta ulkopuolisille sidosryhmille
  • etsimään ja yhdistämään tietoa ongelman ratkaisemiseksi sekä
  • tuottamaan analyysin annetusta ongelmasta sekä perusteltuja ratkaisuehdotuksia sen ratkaisemiseksi.

Opetuksen aikataulu

Pakollinen aloitustapaaminen 20.3. klo 13–15 ja loppuseminaari 29.5. klo 13–15. Muilta osin ohjaustapahtumat sovitaan ohjaajan kanssa.

Suoritustapa

Projektityö, raportti ja työn esittely loppuseminaarissa. Kurssi tehdään ryhmätöinä (5-7 opiskelijaa kahdessa ryhmässä), jolloin kurssin suoritus mahdollistetaan suomeksi tai englanniksi.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettajat

Turun yliopisto
Pekka Peljo
Itä-Suomen yliopisto
Niko Kinnunen
Itä-Suomen yliopisto
Anna Lähde

Lisätietoa opinnoista

FITech-verkostoyliopisto
Sanna Viitanen, FITech Hydrogen projektipäällikkö

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Aihe:
Vetytalous
Kurssikoodi:
MTEK0028
Opintopisteet
2–5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
20.3.–29.5.2024
Haun alkamispäivä:
22.01.2024
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Turun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Englanti,
Suomi
Esitietovaatimukset:
Suositellaan Introduction to hydrogen economy-kurssin suorittamista.
Kenelle kurssi sopii:
Ensisijaisesti vetytalouden parissa työskentelevien yritysten henkilöstölle.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.