Takaisin kaikki kurssit

Johdatus tekoälyyn

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssi käsittelee ongelmanratkaisua tekoälypohjaisilla lähestymistavoilla. Kurssilla tutustutaan haku-, regressio-, luokittelu- ja ryhmittelytyyppisiin ongelmiin. Kurssilla tarkastellaan eroa ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen välillä. Kurssi kattaa myös mittareita valittujen menetelmien suorituskyvyn mittaamiseksi.

Kurssin sisältö

  • Johdatus tekoälyyn
  • Hakumenetelmät
  • Ohjattu oppiminen
  • Regressio
  • Luokittelu
  • Datan esikäsittely
  • Ohjaamaton oppiminen
  • Vahvistusoppiminen
  • Neuroverkot

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee auttavasti tunnistamaan ongelman ratkaisemisessa mahdollisesti soveliaat tekoälytekniikat, osaten erottaa toisistaan haku-, regressio-, luokittelu- ja ryvästysongelmat, pystyen selittämään ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen käytön sekä suorituskyvyn mittaamisen menetelmät ja metriikat.

Opetus & aikataulu

Opetuskieli on englanti. Materiaali on saatavilla pääosin myös suomeksi. Kurssin työtila on kaksikielinen (suomi & englanti).

Kurssi toteutetaan täysin etäopetuksena. Luento-opetus 14 h, ryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu 121 h. Harjoitteet on mahdollista tehdä ryhmätyöskentelynä monialaisissa ryhmissä.

Luentoja ja laskuharjoituksia maanantaisin 12-14 (tallenteet lisätään kurssin Moodle-alustalle itsenäistä opiskelua varten). Välikokeita kurssin kolmannesta viikosta alkaen viikon välein ja itsenäisesti tehtävien harjoitusten palautuksia noin kahden viikon välein.

Suoritustapa

Kurssia voi tehdä omaan tahtiin lukuunottamatta viikkotenttejä, jotka ovat kaikilla samaan aikaan.

Kurssi suoritetaan välikokeilla ja itsenäisillä tehtävillä. Kurssilla ei ole lopputenttiä.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

alkeet johdanto AI artificial intelligence ohjelmointi programming

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Oulun yliopisto
FITech-yhteyshenkilö Oulu

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Aihe:
Tekoäly ja koneoppiminen
Kurssikoodi:
521160P
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
11.3.–5.5.2024
Haun alkamispäivä:
07.11.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Oulun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Englanti,
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia, mutta ohjelmointitaidosta on huomattavaa hyötyä. Suositeltava esitietokurssi "Ohjelmoinnin alkeet".
Kenelle kurssi sopii:
Kurssi on hyvä ensikosketus tekoälystä kiinnostuneille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta aihepiiristä.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.