Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmointi 2: Tekniikat

Yksittäinen kurssi

Ydinsisältö

  • Ohjelman jakaminen helpommin hallittaviin osiin sekä muita tyyliseikkoja. Modulaarisuus ja luokkien käyttö. Olio-ohjelmoinnin perusteet.
  • Rekursio.
  • STL-kirjasto. Perussäiliöt (vector, set, map). Iteraattorit.
  • Arvot, viitteet ja osoittimet. Dynaaminen muistinhallinta. Dynaamisten tietorakenteiden perusteet. Linkitetty lista. Älykkäät osoittimet.
  • Graafisen käyttöliittymän ohjelmoinnin alkeet. Tavallisimmat käyttöliittymäelementit. Signal-slot-mekanismin alkeet.
  • Versionhallinta (yhden ohjelmoijan projekteissa). Kääntäminen verrattuna tulkkaukseen.

Osaamistavoitteet

Arvosanan “hyvä” saavuttanut opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pienehköjä ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa jakaa ohjelman erikseen toteuttavissa oleviin osiin tarkoituksenmukaisesti sekä suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset tietorakenteet ja algoritmit. Opiskelija pystyy arvioimaan toisen kirjoittaman ohjelman rakennetta.

Suoritustapa

Arviointi perustuu viikkoharjoituksista ja harjoitustöistä (projekteista) saatuihin pisteisiin sekä tentin arvosanaan.

Kurssilla on EXAM-tentti Tampereella. Tarkistathan opettajalta, onko EXAM-tentti sidottu tiettyyn EXAM-luokkaan ennen tentin suorittamista.

Kurssin materiaali on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Ohjelmointikieli on C++, josta aikaisempi kokemus ei ole välttämätöntä.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmointi perustaso, olio-ohjelmointi, UI, user interface, koodaus, koodaaminen, devaus, devaaja, devaaminen, GIT, object oriented programming

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Maarit Harsu

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Teemu Rauhala, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika alkaa 5.6.2024
Hakuaika alkaa 5.6.2024
Teemat:
Ohjelmistojärjestelmät,
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto,
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
COMP.CS.110
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
26.8.–13.10.2024
Haun alkamispäivä:
05.06.2024
Viimeinen hakupäivä:
12.8.2024
Vastuuyliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Monimuoto-opetus
Paikkakunta:
Tampere
Opetuskieli:
Englanti,
Suomi
Esitietovaatimukset:
Opiskelijalta edellytetään ohjelmoinnin perusteiden hallintaa, esim Ohjelmointi 1 -kurssi tai vastaavat tiedot.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan