Takaisin kaikkiin uutisiin ja tapahtumiin
UUTISET

Vetytalouden kokonaiskuva haltuun FITech-kursseilla

Julkaistu 14.9.2023

FITech Hydrogen -opintokokonaisuudessa perehdytään vetytalouden arvoketjun eri osiin.

Energia-alalla on käynnissä murros, vihreä siirtymä, jossa fossiilisista energianlähteistä siirrytään kohti uusiutuvaa energiaa. Vihreää siirtymää on alettu tehdä myös teollisuudessa, jossa on suuri paine vähentää päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Viime aikoina yhteiskunnallisessa keskustelussa on yhä useammin viitattu vetyyn, joka voi toimia ratkaisuna sellaisissa sovelluksissa, joita on muuten vaikea vähähiilistää. Vetyyn liittyviä investointeja on runsaasti suunnitteilla niin Suomessa kuin maailmalla.

Vetytalous ja -teknologiat kiinnostavat myös energia-alalla työskenteleviä asiantuntijoita. Vety on aihe, josta moni haluaa oppia lisää.

Heidi Ahoniemi

Energiayhtiö Helenillä työskentelevät Taru Hanski ja Heidi Ahoniemi tarttuivat mahdollisuuteen opiskella vetytalouden johdantokurssin maksuttomasti FITechin kautta.

”Introduction to hydrogen economy -kurssi antoi tosi hyvän kokonaiskuvan. Kurssilta sai hyvää vetyyn liittyvää sanastoa, jota pääsin heti soveltamaan työssäni”, sanoo Heidi Ahoniemi, joka vastaa Helenillä vetyhankkeiden kaupallisesta kehityksestä.

Investointihankkeissa projektipäällikkönä työskentelevän Taru Hanskin työtehtäviin vety ei ainakaan vielä kuulu, vaan hän oli kurssilla omasta mielenkiinnostaan. Hänen mielestään tämän hetken tilanteessa on tärkeää ymmärtää, mistä vedyssä on kyse.

”Ettei ole täysin ulapalla, kun energia-alalla on töissä”, Hanski toteaa. ”Kurssi täydensi omaa osaamistani ja tuntui tosi omalta.”

Vety näkyy jo politiikassa

Introduction to hydrogen economy -kurssi on jaettu eri osioihin aiheen mukaan. Kurssi on suunniteltu niin, että se antaa perustiedot vetytalouden arvoketjusta niin aiheen parissa työskenteleville kuin esimerkiksi poliitikoille ja viranhaltijoille, jotka tarvitsevat tietoja päätöksenteon tueksi. Kurssi on mahdollista suorittaa omaan tahtiin täysin verkossa.

Sekä Hanski että Ahoniemi saivat käyttää työaikaa opiskeluun, mutta välillä opiskelu ajoittui myös iltoihin tai viikonloppuihin. Reilunpituinen suoritusaika antoi kuitenkin joustovaraa.

Osa kurssisisällöstä käsitteli mm. fossiilisia polttoaineita, mikä auttoi ymmärtämään tarvittavan murroksen mittakaavaa.

”Vetytaloutta on lähdetty rakentamaan nyt vanhan päälle, jolloin on hyvä ymmärtää myös olemassa olevat rakenteet, joita uusiutuva vety tulee korvaamaan”, Ahoniemi sanoo.

Taru Hanski sanoo yllättyneensä, miten paljon vety on jo politiikassa mukana.

”Vedyllä on tosi iso rooli, mutta se ei näy mediassa tai omassa työssä, vaikka isoja päätöksiä ja linjauksia on jo tehty.”

Vihreä siirtymä luo uusia osaamistarpeita

Energia-ala on vihreän siirtymän ytimessä, joten kehitystä seurataan tarkasti ja esimerkiksi uusiin teknologioihin liittyvää osaamista täytyy jatkuvasti kehittää.

Taru Hanski

Muutos on iso, mutta mihin energia-ala on menossa alalla työskentelevien asiantuntijoiden näkökulmasta?

”Kohti hajautettua tuotantoa. Se tuo paljon erilaisia ratkaisuja, joita pitää soveltaa ja saada kokonaisuus pelaamaan yhteen. Lisäksi kuluttajien rooli kasvaa entisestään ja ihmiset osallistuvat esimerkiksi aurinkopaneelien ja maalämmön kautta”, pohtii Taru Hanski.

Vetytalouteen siirtyminen on massiivinen muutos. Jotta uusi teknologia pääsee vauhtiin, tarvitaan poliittisia päätöksiä ja rahoitusta. Heidi Ahoniemi nostaa esiin myös osaamisen kehittämisen tärkeyden.

”Puhtaan teknologian ja uusien liiketoimintamallien osaamiselle tulee kysyntää joka firmassa.”

 

FITech-verkostoyliopiston vetytalouden opintokokonaisuus yhdistää kaikkien suomalaisten tekniikan alan yliopistojen vetyyn liittyvän koulutustarjonnan. Kokonaisuus on 20–40 opintopisteen suuruinen, ja siitä voi suorittaa joko useita tai yksittäisiä kursseja. Suosittelemme aloittamaan opiskelun Introduction to hydrogen economy -kurssista ja jatkamaan sitten muiden kurssien pariin omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Kaikki opintokokonaisuuden kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Lue lisää opintokokonaisuuden sivuilta.

Lue lisää

UUTISET

Haku FITechin kesän kursseille on käynnistynyt!

Julkaistu 4.4.2024

Haku FITechin kesän 2024 kursseille on nyt auki! Valikoimasta löytyy yli 100 maksutonta yliopistokurssia. FITechin kesän kurssivalikoimaan sisältyy energiavarastoinnin, tietoliikennetekniikan (5G-teknologia), tietotekniikan (ICT), tuulivoiman ja… Read More

Lue lisää aiheesta Haku FITechin kesän kursseille on käynnistynyt!