FITech vastaa myös työkiireisen opiskelijan opintohaluihin

Joona Juusti opiskelee Turun yliopistossa Diplomi-insinööriksi pääaineenaan tietotekniikka. Hän on neljännen vuoden opiskelija, joka sai äskettäin kandidaattiopinnot valmiiksi. Kandivaiheen sivuaineena hänellä oli matematiikka ja maisterivaiheen sivuaineena hän opiskelee data-analytiikkaa.

Juusti luki FITech opinnoista ensimmäisen kerran Turun yliopiston tiedotteesta. Hän toimi myös ainejärjestön Digit ry:n hallituksessa, jossa tehdään FITech –yhteistyötä. Itse opintotarjonnasta hän kuuli FITechin järjestämässä infotilaisuudessa.

Hän suoritti Åbo Akademin koordinoivan FITech –projektihallinnan peruskurssin vuonna 2018. ”FITechin projektihallinnan opinnot oli mahdollista suorittaa joustavasti, lähes ilman läsnäoloa. Tämä toimi työn ohessa opiskelevalle hyvin”, Juusti toteaa. FITechin kurssi oli myös oman laitoksen tarjoamaan, kahden opintopisteen projektihallinnan kurssiin verrattuna laajempi, 5 op.

Projektihallinnan kurssi oli Juustin mukaan hyvä toteutus. ”Opinnot sopivat loistavasti eri taustaisille opiskelijoille. Lisäksi tehtävät verkko-oppimisympäristö Moodlessa olivat käytännönläheisiä, ja niissä pystyi soveltamaan hyvin kurssilla opittuja menetelmiä.” Juustin mukaan FITech –opinnoissa näkyi laatu. ”Kun monta yliopistoa yhdistää parasta osaamistaan, saadaan varmasti laadukkaita opintoja”.

Hakeutuminen FITech –opintoihin sujui mutkattomasti suoraviivaisen Joopas –järjestelmän kautta osoitteessa fitech.io ja opintopisteet ovat kirjautuneet omaan yliopistoon.

Juusti ottaisi mielellään lisääkin FITech –opintoja. ”Työkiireet vain hieman rajoittavat opintohaluja, hän hymähtää.”