Back to all courses

Elektroniikan perusteet B

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 10

Kurssisisältö: Analogiset ja digitaaliset signaalit, vastukset, kondensaattorit ja kelat, suodatus, vahvistus, puolijohteet, diodi ja transistori, digitaalisen logiikan alkeet sekä johdanto elektroniikan valmistustekniikkaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  1. tunnistaa keskeiset elektroniikan passiiviset ja aktiiviset komponentit ja luetella niiden käyttökohteita
  2. selittää analogisen ja digitaalisen elektroniikan keskeiset erot
  3. määritellä vahvistuksen ja suodatuksen käsitteet
  4. selittää ideaalisen diodin fysikaalisen rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin
  5. kuvailla transistorin toiminnan ja tärkeimmät käyttösovellukset ja keskustella transistorin ja integroitujen piirien kehityksen merkityksestä nyky-yhteiskunnalle
  6. kertoa loogisen porttipiirin toimintaperiaatteen ja luetella yleisimmät loogiset funktiot
  7. tunnistaa keskeiset elektroniikkalaitteen valmistukseen liittyvät työvaiheet ja materiaalit
  8. tehdä laskelmia yksinkertaisissa elektroniikan piireissä Ohmin ja Kirchhoffin jännite- ja virtalakia sekä sähkötehon määritelmää soveltaen.

Työmäärä: Verkkotehtävät, luennot 14 h. Itsenäisen työn osuus 64 h. Kurssi on suoritettavissa kokonaan verkossa.

Lisätietoa LUT-yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

LUT University
Mikko Kuisma , Associate professor
mikko.kuisma(at)lut.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
BL50A0020
Credits:
3 ECTS
Level:
Teaching period:
3.2.–15.5.2020
Application deadline:
27.1.2020
Host university:
LUT University
Study is open for:
Adult learner
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.