Takaisin kaikki kurssit

Elektroniikan perusteet 1

Yksittäinen kurssi

Kurssin sisältö

Analogiset ja digitaaliset signaalit, vastukset, kondensaattorit ja kelat, suodatus, vahvistus, puolijohteet, diodi ja transistori, digitaalisen logiikan alkeet, johdanto elektroniikan valmistustekniikkaan.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa keskeiset elektroniikan passiiviset ja aktiiviset komponentit ja luetella niiden käyttökohteita
  • selittää analogisen ja digitaalisen elektroniikan keskeiset erot
  • määritellä vahvistuksen ja suodatuksen käsitteet
  • selittää ideaalisen diodin fysikaalisen rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin
  • kuvailla transistorin toiminnan ja tärkeimmät käyttösovellukset ja keskustella transistorin ja integroitujen piirien kehityksen merkityksestä nyky-yhteiskunnalle
  • kertoa loogisen porttipiirin toimintaperiaatteen ja luetella yleisimmät loogiset funktiot
  • tunnistaa keskeiset elektroniikkalaitteen valmistukseen liittyvät työvaiheet ja materiaalit
  • tehdä laskelmia yksinkertaisissa elektroniikan piireissä Ohmin ja Kirchhoffin jännite- ja virtalakia sekä sähkötehon määritelmää soveltaen.

Suoritustavat

Verkkotehtävät, luennot 14 h. Itsenäisen työn osuus 64 h. Kokonaismitoitus 78 h. Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin verkossa.

Lisätietoa LUT-yliopiston Sisu-kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

LUT-yliopisto
Mikko Kuisma, Tutkijaopettaja

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Digitalisaatio
Kurssikoodi:
BL50A0021
Opintopisteet
3 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
30.10.–15.12.2023
Haun alkamispäivä:
01.06.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
LUT-yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan