Back to all courses

Elektroniikan perusteet 1

Individual course

Kurssin sisältö

Analogiset ja digitaaliset signaalit, vastukset, kondensaattorit ja kelat, suodatus, vahvistus, puolijohteet, diodi ja transistori, digitaalisen logiikan alkeet, johdanto elektroniikan valmistustekniikkaan.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa keskeiset elektroniikan passiiviset ja aktiiviset komponentit ja luetella niiden käyttökohteita
  • selittää analogisen ja digitaalisen elektroniikan keskeiset erot
  • määritellä vahvistuksen ja suodatuksen käsitteet
  • selittää ideaalisen diodin fysikaalisen rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin
  • kuvailla transistorin toiminnan ja tärkeimmät käyttösovellukset ja keskustella transistorin ja integroitujen piirien kehityksen merkityksestä nyky-yhteiskunnalle
  • kertoa loogisen porttipiirin toimintaperiaatteen ja luetella yleisimmät loogiset funktiot
  • tunnistaa keskeiset elektroniikkalaitteen valmistukseen liittyvät työvaiheet ja materiaalit
  • tehdä laskelmia yksinkertaisissa elektroniikan piireissä Ohmin ja Kirchhoffin jännite- ja virtalakia sekä sähkötehon määritelmää soveltaen.

Suoritustavat

Verkkotehtävät, luennot 14 h. Itsenäisen työn osuus 64 h. Kokonaismitoitus 78 h. Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin verkossa.

Lisätietoa LUT-yliopiston Sisu-kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

LUT University
Mikko Kuisma, Associate professor

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Digitalisation
Course code:
BL50A0021
Study credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
30.10.–15.12.2023
Application start date:
01.06.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme