Back to all courses

Elektroniikan perusteet 1

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 25

Kurssin sisältö:

Analogiset ja digitaaliset signaalit, vastukset, kondensaattorit ja kelat, suodatus, vahvistus, puolijohteet, diodi ja transistori, digitaalisen logiikan alkeet, johdanto elektroniikan valmistustekniikkaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa keskeiset elektroniikan passiiviset ja aktiiviset komponentit ja luetella niiden käyttökohteita,
  • selittää analogisen ja digitaalisen elektroniikan keskeiset erot,
  • määritellä vahvistuksen ja suodatuksen käsitteet,
  • selittää ideaalisen diodin fysikaalisen rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin,
  • kuvailla transistorin toiminnan ja tärkeimmät käyttösovellukset ja keskustella transistorin ja integroitujen piirien kehityksen merkityksestä nyky-yhteiskunnalle,
  • kertoa loogisen porttipiirin toimintaperiaatteen ja luetella yleisimmät loogiset funktiot,
  • tunnistaa keskeiset elektroniikkalaitteen valmistukseen liittyvät työvaiheet ja materiaalit,
  • tehdä laskelmia yksinkertaisissa elektroniikan piireissä Ohmin ja Kirchhoffin jännite- ja virtalakia sekä sähkötehon määritelmää soveltaen

Suoritustavat: Verkkotehtävät, luennot 14 h. Itsenäisen työn osuus 64 h. Kokonaismitoitus 78 h. Kurssi on täysin verkossa suoritettava.

Lisätietoa LUT-yliopiston Sisu-kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

LUT University
Mikko Kuisma , Associate professor
mikko.kuisma(at)lut.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
BL50A0021
Credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
26.10.–13.12.2020
Application deadline:
Application period starts 8.6.
Host university:
LUT University
Study is open for:
Adult learner
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.