Takaisin kaikkiin uutisiin ja tapahtumiin
UUTISET

Ei dippa tapa – se on uusi mahdollisuus!

Julkaistu 25.9.2018

Diplomityöt tukevat liiketoiminnan kehittämistä ja nykyisten sekä tulevaisuuden haasteiden ratkaisua

Loppuvaiheen DI-opiskelijan tuore tieto ja ulkopuoliset silmät voivat tarjota yritykselle lisäresurssin, jolla voidaan esimerkiksi helpottaa uuden liiketoiminnallisen konseptin rakentamista tai prosessi- ja tuotekehitystä. Diplomityössä voidaan selvittää myös toimialan strategisia näkymiä.

Lopputöiden tarjoamista mahdollisuuksista muistutetaan suomalaisten teknillisten korkeakoulujen, Teknologiateollisuus ry:n ja Tekniikan Akateemiset ry:n perustaman verkostoyliopisto FITechin tämän syksyn Ei dippa tapa -kampanjassa. Tavoitteena on madaltaa kynnystä diplomitöiden teettämiseen ja helpottaa Varsinais-Suomen yritysten osaajapulaa.

Teollisuuden alan yrityksiin työllistytään nykyisin uudentyyppisiä reittejä

Tekniikan Akateemiset ry:n heinäkuussa julkaiseman työllisyystilaston mukaan vastavalmistuneiden (viimeiset 12 kk) diplomi-insinöörien työttömyys oli heinäkuun lopussa kolme prosenttia. Tämä voi näkyä yrityksille siten, että sopivaa osaajaa on entistä vaikeampi löytää.

Yksi mahdollisuus on solmia kontakteja opiskelijoihin jo opiskeluaikana esimerkiksi yliopistoyhteistyön kautta. Yhteistyö voi tarkoittaa esimerkiksi vierailijaluentoja tai projektitöitä. Yritysten olisi hyvä tiedostaa myös diplomityö erinomaisena kanavana löytää täsmäosaaja, jonka kanssa voi luontevasti keskustella työsuhteen vakinaistamisesta.

FITech-verkostoyliopisto pyrkii vaikuttamaan Varsinais-Suomen osaajapulaan monin eri tavoin, ja diplomityömahdollisuuksien lisääminen alueen yrityksissä on yksi niistä. Lisäksi FITechin tarjoamat muuntokoulutukset ja 15 sivuainetta Suomen tekniikan alan yliopistoista ovat avoinna Turun alueen yliopisto-opiskelijoille. Kurssitarjonta on pääosin avointa myös alueen yritysten edustajille ilman lisäkustannuksia.

Yritysten tarpeisiin vastataan myös suoraan tarjottavalla opintotarjoomalla. Varsinais-Suomen yrityksiin keväällä 2018 tehdyssä osaajatarvekartoituksessa selvisi, että esimerkiksi automaatiotekniikan osaamiselle olisi tulevaisuudessa tarvetta. FITech tarjoaa Turussa Tampereen teknillisen yliopiston koordinoiman automaatiotekniikan sivuaineen tähän tarpeeseen.

Lue lisää