Takaisin kaikkiin uutisiin ja tapahtumiin
UUTISET

FITech-verkostoyliopiston perustamisesta kolme vuotta

Julkaistu 26.10.2020

FITech juhlii kolmevuotista taivaltaan 27.10.2020

Nuoresta iästään huolimatta FITech on yltänyt varsin mittaviin tuloksiin niin yritysyhteistyön, opiskelijamäärien kuin opetuksen kehittämisen osa-alueilla.

”FITech todettiin perustetuksi 27.10.2017 yhdessä yliopistojen ja perustajajäsenten, Teknologiateollisuus ry:n sekä TEK ry:n kanssa”, muistelee FITech Turku -hankkeen johtokunnan puheenjohtaja Eero Eloranta.

FITechin ensimmäinen innovaatioyhteisö, FITech Turku -hanke käynnisti toimintansa välittömästi. Tavoitteena oli vastata Lounais-Suomen diplomi-insinööripulaan, sillä alueella vallitsi pula osaajista niin meriteollisuudessa kuin muillakin teollisuuden aloilla. Toiminnan ideana oli, että kukin tekninen yliopisto avaisi opintotarjontaansa siten, että jo opiskelevat tutkinto-opiskelijat pystyisivät sisällyttämään opintoihinsa kursseja tai sivuaineita mistä tahansa FITech-verkoston yliopistosta.

Opintotarjooma rakennettiin huomioiden Teknologiateollisuus ry:n Lounais-Suomen yrityksiin tekemän osaamistarvekyselyn tulokset. Lisäksi tarjottiin mahdollisuus täydentää AMK-insinöörin tutkinto tai tekniikan kandidaatin tutkinto diplomi-insinööriksi. LUT-yliopiston maisteriohjelmissa aloittaneista on valmistumassa noin sata uutta diplomi-insinööriä.

FITech Turku -hankkeessa tavoiteltiin myös tiiviimpää yritysyhteistyötä niin yliopistojen kuin opiskelijoidenkin suuntaan, ja tässä on projektipäällikkö Liina Vahalan mukaan myös onnistuttu. Yliopistojen ja yritysten välillä on järjestetty säännöllisesti diplomityöpajoja, ja opiskelijat tekivät Lounais-Suomen alueen yrityksiin 454 diplomityötä. Lähes kaikissa tutkinto-opiskelijoiden sivuainekokonaisuuksissa tehtiin yritysyhteistyötä.

Yliopisto-opiskelijoita tuotiin kaikista FITech-yliopistokaupungeista Turussa järjestettyihin rekrytapahtumiin tapaamaan yritysten edustajia ja parhaimmillaan tapaamiset johtivat kesätyöpaikkaan Lounais-Suomessa. Yliopistojen ja yritysten yhteistyötä lisättiin kolmesti järjestetyillä Tekkitreffeillä, joissa puolin ja toisin keskusteltiin erilaisista tarpeista ja yhteistyön mahdollisuuksista.

”Olemme kuitenkin vasta alkumetreillä. FITech on saanut aikaan sykäyksen, joka voimistuessaan johtaa tekniikan alan yritysten ja yliopistojen yhteistyön järjestäytymiseen. Tämä luo hyvää pohjaa jatkuvalle oppimiselle sekä TKI-toiminnalle ja osaltaan tukee muun muassa yliopistojen profiloitumista”, Vahala kertoo.

Tekniikan alan opiskelija ja yrityksen edustaja keskustelevat pöydän ääressä.
Rekrytapahtumista syntyi uusia linkkejä opiskelijoiden ja yritysten välille.

 

Pieni ryhmä ihmisiä seisoo valoisassa käytävässä, yksi heistä puhuu ja muut kuuntelevat.
Tekkitreffeiltä uusia avauksia yliopistojen ja yritysten väliseen yhteistyöhön.

 

Opiskelija on kumartunut ja joku kaataa kauhalla vettä hänen päähänsä.
LTKY kastoi Turussa FITech-maisteriopiskelijoita teekkareiksi Saimaan vedellä.

Toiminta laajenee – jatkuvan oppimisen hankkeet mahdollistivat aikuisopiskelijoiden opinnot

FITech ICT ja FITech Energy Storage saivat Opetus- ja kulttuuriministeriöltä myönteisen rahoituspäätöksen joulukuussa 2018. Näiden jatkuvan oppimisen hankkeiden tavoitteena on tuhansien aikuisopiskelijoiden täydennyskouluttaminen valtakunnallisesti tietotekniikan ja energiavarastoinnin perus- ja syventävän tason sisällöin vuosina 2019‒2021. Toiminnan edetessä opintotarjontaan on lisätty myös alkeistason opintotarjontaa, jolla osaamistaan on voinut lähteä kehittämään ilman esitietovaatimuksia. Osa alkeistason tarjonnasta on toteutettu MOOC-kursseilla (Massive Open Online Courses).

Yliopistojen kannalta FITech ICT- ja FITech Energy Storage -hankkeiden strategisesti tärkeänä tehtävänä on myös jatkuvan oppimisen toimintamallien kehittäminen.

”Huomiota on kiinnitetty erityisesti opintotarjontaan ja sen esittelyyn sekä selattavuuteen. Myös aikuisopiskelijoiden palvelukokemusta on kehitetty. Oppeja ja hyviä käytänteitä on samalla jaettu koko verkoston kesken”, FITechin operatiivinen päällikkö ja ICT-hankkeen projektipäällikkö Katri Ventus kertoo.

FITechin kurssit ja sivuaineet ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Opintoihin on tullut lähes 20 400 hakua, joista aikuisopiskelijoita on reilut 13 000 (noin 64 %). FITechin MOOC-kursseilla on aloittanut lisäksi yli 3 000 opiskelijaa. Opiskelijoille on myönnetty yli 560 digitaalista osaamismerkkiä.

Osaamisen kehittäminen on tuonut myös konkreettista muutosta, sillä 40 % osallistujista kokee, että sai kursseista suoraa hyötyä työllistymisessä uusiin tehtäviin. Osallistujat kertovat myös, että FITechin opinnoilla on ollut positiivinen vaikutus työnhakuvaihtoehtojen laajentumiseen, työtehtävien monipuolistumiseen ja vaativoitumiseen, palkkakehitykseen sekä opiskelumotivaation kasvamiseen ja lisäkouluttautumiseen.

”FITechin viestinnässä on tehty tunnettavuuden eteen paljon töitä, ja jatkossa tavoitteena on saada tämä hieno osaamisen kehittämisen mahdollisuus entistä enemmän myös yritysten ja organisaatioiden tietoon”, toteavat viestinnästä vastaava Tiina Hartikainen sekä viestintäkoordinaattori Maiju Torkkeli.

Kolme aikuisopiskelijaa kävelee vierekkäin rappusia alas hymyillen.
Aikuisopiskelijoita

Verkko-opiskelu työn ohessa toi lisävaatimuksia opetuksen laadulle

FITechin suunnitelmana oli avata yliopistojen jo olemassa olevia perus- ja syventävän tason kursseja aikuisopiskelijoille. Fyysinen opiskelu kampuksilta siirtyi enenevissä määrin verkko-opintoihin osaltaan myös pandemiatilanteen vauhdittamana. FITechin opintotarjonnassa on tällä hetkellä 180 puhdasta verkkokurssia, mikä vastaa yli puolta kursseista.

Opiskelijapalautteen perusteella todettiin, että kursseja on kehitettävä aikuisoppijoiden tarpeisiin ja tilanteeseen paremmin sopiviksi. Tätä varten FITechissä kehitettiin oppimismuotoilun työtapa ja sitä tukeva työkalupakki. Opettajien työn tueksi FITechin oppimismuotoilija Akseli Huhtanen on tuottanut julkaisuja (mm. Verkko-oppimisen muotoilukirja, Verkko-oppimisen dropout -selvitys) sekä vetänyt pedagogisia koulutuksia ja kursseja. Opintojen laatuun on jo pystytty vaikuttamaan, ja tällä hetkellä reilusti yli puolet FITechin opiskelijoista suosittelee kursseja kollegoilleen.

FITechissä haluttiin tukea osaamisen kehittymistä myös kohderyhmälle, jolla ei ollut vielä aiempia esitietoja ICT-alalta. Syksyllä 2020 lanseerattiin MOOC-kokonaisuus FITech 101: Digi & Data, jonka avulla lähes kenen tahansa on mahdollista oppia peruskäsitteet ohjelmoinnista, tietokannoista tai web-sovelluksista. Tämän kokonaisuuden lisäksi on julkaistu kaksi muutakin MOOC-kurssia, joista toinen FITechin omalle MOOC-alustalle. Alusta on käytettävissä kaikissa verkoston yliopistoissa, joten FITechillä on valmius tuottaa lisää MOOC-kursseja tulevaisuudessa.

”Meillä on tavoitteena tehdä yliopistokursseista sopivia moneen tilanteeseen ja työn oheen. Olennaista on ollut oppijalähtöinen kehittäminen ja panostaminen siihen, että verkossakin oppijat vuorovaikuttavat keskenään ja opettajan kanssa”, FITechin oppimismuotoilija Akseli Huhtanen kuvaa.

FITechissä on tehty paljon työtä myös sen eteen, että opintoihin olisi mahdollisimman helppo hakeutua valitseepa sitten yhden tai useamman yliopiston kursseja.

“Keräämme säännöllisesti palautetta opiskelijoilta ja kuuntelemme niin opiskelijoiden kuin yliopistojen toiveita herkällä korvalla ja pyrimme kehittämään opintopalveluitamme”, FITechin opintopalveluiden päällikkö Pilvi Lempiäinen kertoo.

Jo aiemmin on ollut käytössä erilaisia järjestelmiä, joiden kautta yliopisto-opiskelijat ovat voineet hakeutua muiden yliopistojen kursseille, mutta FITechissä on luotu prosessit, joilla saadaan myös aikuisopiskelijat mukaan yliopistojen tutkinto-opetukseen kuuluville kursseille.

“Olemme saaneet kiitosta hakijoilta siitä, että yhdellä lomakkeella voi hakeutua seitsemän eri yliopiston kursseille riippumatta siitä, mikä hakijan tausta on. Tällaista mahdollisuutta ei ole ennen ollut”, Lempiäinen toteaa.

Paperi, jossa on erivärisiä laatikoita ja tekstiä, ja sen päällä pino post-it-lappuja sekä kynä.
Poiminta FITechin julkaisemasta Verkko-oppimisen muotoilukirjasta.

FITechissä työt jatkuvat Turku- ja ICT-hankkeiden parissa vuoteen 2021 saakka ja lisärahoitusta saaneen Energy Storage -hankkeen parissa vuoteen 2023 saakka. FITechin tähänastinen toiminta ja tulokset ovat osoittaneet, että verkostomaiselle yhteistyölle on jatkossakin kysyntää. Parhaillaan selvitetään malleja, joilla yliopistojen välinen opetusyhteistyö voidaan integroida osaksi yliopistojen opetussuunnitelmaprosesseja sekä keinoja, joilla yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä voidaan lisätä, syventää ja viedä osaksi rakenteita.

Teksti: Tiina Hartikainen

Lue lisää

UUTISET

Haku FITechin kesän kursseille on käynnistynyt!

Julkaistu 4.4.2024

Haku FITechin kesän 2024 kursseille on nyt auki! Valikoimasta löytyy yli 100 maksutonta yliopistokurssia. FITechin kesän kurssivalikoimaan sisältyy energiavarastoinnin, tietoliikennetekniikan (5G-teknologia), tietotekniikan (ICT), tuulivoiman ja… Read More

Lue lisää aiheesta Haku FITechin kesän kursseille on käynnistynyt!