Takaisin kaikkiin uutisiin ja tapahtumiin
UUTISET

Onnistuneita uusia kytköksiä tekniikan oppilaitosten ja yritysten välille Turussa

Julkaistu 27.11.2018

On yhteinen etu, että yritykset ja oppilaitokset tuntevat toistensa tarpeet ja tarjonnan, kun tulevaisuuden osaajia koulutetaan. Tähän tarpeeseen vastasi tiistaina vierailukeskus Joessa järjestetty Tekkitreffit-tapahtuma, johon osallistui noin 50 Lounais-Suomen yritysten ja Suomen tekniikan oppilaitosten edustajaa.

Oppilaistosten edustajat FITech-verkostoyliopistosta, Turun ammattikorkeakoulusta ja Lounais-Suomen teknillisten ammattioppilaitoksesta kertoivat, millaisia osaajia alalle Turussa valmistuu. Keskusteluissa oli esillä myös, millaista yritysyhteistyötä opintojen osaksi on mahdollista räätälöidä.

Elomatic Oy:n hallituksen ja FITech-verkostoyliopiston johtoryhmän puheenjohtaja Olli Manner toivotti osallistujat tervetulleeksi todennäköisesti Suomen ensimmäisille Tekkitreffeille. Mantereen mukaan positiivinen rakennemuutos tarvitsee sekä osaamistason nousua että osaajien määrää.

“Oppilaitosten aktiivisuus yritysten suuntaan on tärkeää ja vastaavasti yritysten on hyvä kantaa vastuunsa nuorista muun muassa tarjoamalla kesätyöpaikkoja”, Manner kertoo.

Konkreettisia yhteistyömuotoja vierailijaluennot, diplomityöt ja harjoittelut yrityksissä

Tekkitreffeihin sisältyi myös matchmaking-osuus, jonka tavoitteena oli luoda uusia kytköksiä yritysten ja oppilaitosten välille. Yrityksen kannalta panos ja tuotos kulkevat oppilaitosyhteistyössä käsi kädessä – intensiivisemmät yhteistyömuodot, kuten kurssityö tai diplomityö, vaativat hiukan enemmän aikaa ja vaivannäköä. Toisaalta niiden kautta yleensä saa myös rakennettua tiiviimpiä ja arvokkaampia kontakteja opiskelijoihin ja opettajiin.

Tampereen teknillisen yliopiston varadekaani Matti Vilkko sekä Meyerin viestintäpäällikkö Tapani Mylly keskustelivat diplomitöistä.

TTY huomioi Lounais-Suomen osaajatarpeen kouluttamalla diplomi-insinöörejä siten, että lähiopetus järjestetään Turussa ja tulevaisuudessa osana FITech-verkostoyliopiston toimintaa. Tämä opiskelijajoukko olisi potentiaalisia diplomityöntekijöitä myös Meyer Turulle ja yhdessä suunniteltiin, kuinka opiskelijat tavoitettaisiin kätevimmin. Mylly kertoi, että myös uusista opiskelijavierailuista ja vierailijaluennoista eri yliopistojen kanssa saatiin hyvin sovittua.

Aalto-yliopiston Riikka Kaipialla oli puolestaan konkreettinen tavoite saada helmikuussa käynnistyvään FITechin HGO-ohjelmaan yrityksiä yhteistyökumppaneiksi.

High Growth Operations -ohjelma on insinööriopiskelijoille suunnattu ja sisältää aktiivisia kontakteja Lounais-Suomen alueen kasvuyrityksiin niin vierailijaluentojen kuin kesäharjoittelupaikkojenkin muodossa. Tavoitteena on, että opintojen aikana tutuksi tulleeseen yritykseen on matalampi kynnys tehdä diplomityö tai työllistyä valmistuttuaan.

Elomatic Oy:n edustajat Markku Lehtinen ja Juha Lassila olivat myös kiinnostuneita yhteistyöstä FITechin HGO-ohjelman kanssa. Elomatic tarjoaakin harjoitteluvaiheessa oikeita asiakasprojekteja, joissa osaamista saa aidosti kasvatettua.

Markku S. Lehtisen mukaan projektijohto-osaaminen ja erityisesti ulkomainen alihankintakokemus sekä sen ohjaaminen ovat kysyttyjä taitoja.

 

Tekkitreffeille mahdollisesti jatkoa ensi vuonna

RMC:n Ainomaija Kylänpään mukaan Tekkitreffit oli onnistunut tapahtuma. RMC on kiinnostunut monenlaisesta oppilaitosyhteistyöstä ja myös diplomityöntekijöistä.

“Jos opiskelija on kiinnostunut laivateollisuudesta, voi ehdottaa myös diplomityön aihetta”, Kylänpää toteaa.

Uusien toimijoiden kohtaaminen ja ideoiden kypsyttely yhdessä tuottaa varmasti tulosta ja järjestäjät voivat pohtia olisiko Tekkitreffeille tilausta myös vuodelle 2019.

Tilaisuuden järjestivät Turku Science Park Oy, Turun kaupungin sivistystoimi ja verkostoyliopisto FITech yhteistyössä Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun AMK:n, STEam Turun, Teknologiateollisuus ry:n ja TEK:n kanssa.

Teksti: Tiina Hartikainen

Kuvat: Antti Ranki

Lue lisää

UUTISET

Haku FITechin kesän kursseille on käynnistynyt!

Julkaistu 4.4.2024

Haku FITechin kesän 2024 kursseille on nyt auki! Valikoimasta löytyy yli 100 maksutonta yliopistokurssia. FITechin kesän kurssivalikoimaan sisältyy energiavarastoinnin, tietoliikennetekniikan (5G-teknologia), tietotekniikan (ICT), tuulivoiman ja… Read More

Lue lisää aiheesta Haku FITechin kesän kursseille on käynnistynyt!