Takaisin kaikki kurssit

Analyysin peruskurssi

Yksittäinen kurssi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tulkita ja kirjoittaa reaalilukujen osajoukkoja yhdistettä, leikkausta, erotusta ja komplementtia käyttäen.
  • osaa hahmotella alkeisfunktioiden ja niistä koostettujen yksinkertaisten funktioiden kuvaajia, määrittää niille raja-arvoja, laskea derivaattoja ja tehdä derivaatan avulla johtopäätöksiä funktion kulusta ja ääriarvoista ja tutkia funktion käyttäytymistä raja-arvoja laskemalla.
  • osaa ilmaista kompleksiluvun koordinaatti- ja eksponenttimuodossa, laskea peruslaskutoimituksia molempia esityksiä käyttäen ja siirtyä näiden esitysten välillä, laskea kompleksiluvun juuret ja jakaa reaalikertoimisen polynomin tekijöihinsä.
  • tuntee integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteet ja osaa laskea perusintegraaleja.

Opetus

Itsenäinen opiskelu Moodlessa, jonka lisäksi tentti kampuksella Tampereella. Kurssille on joustava ilmoittautuminen ja opiskelun voi aloittaa heti tunnukset saatuaan. Viimeinen päivä, jolloin kurssin voi aloittaa on 5.3.2023 (hakuaika päättyy 25.2.2023).

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

matematiikka matikka lukiomatematiikka pitkä matematiikka integraali funktiot derivaatta kompleksiluku

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Petteri Laakkonen

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Matematiikka
Kurssikoodi:
MATH.APP.111
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
5.1.–31.5.2023 (joustava aloitus)
Haun alkamispäivä:
07.11.2022
Viimeinen hakupäivä:
25.2.2023
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Monimuoto-opinnot
Paikkakunta:
Tampere
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kurssilla oletetaan lukion pitkän matematiikan asiat tunnetuksi. Näitä asioita kerrataan, mutta ei opeteta uusina asioina. Tarvittaessa esitietojaan voi käydä täydentämässä opintojaksolla Johdatus yliopistomatematiikkaan (MATH.APP.010).
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.