Back to all courses

Analyysin peruskurssi

Individual course

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tulkita ja kirjoittaa reaalilukujen osajoukkoja yhdistettä, leikkausta, erotusta ja komplementtia käyttäen
  • osaa hahmotella alkeisfunktioiden ja niistä koostettujen yksinkertaisten funktioiden kuvaajia, määrittää niille raja-arvoja, laskea derivaattoja ja tehdä derivaatan avulla johtopäätöksiä funktion kulusta ja ääriarvoista ja tutkia funktion käyttäytymistä raja-arvoja laskemalla
  • osaa ilmaista kompleksiluvun koordinaatti- ja eksponenttimuodossa, laskea peruslaskutoimituksia molempia esityksiä käyttäen ja siirtyä näiden esitysten välillä, laskea kompleksiluvun juuret ja jakaa reaalikertoimisen polynomin tekijöihinsä
  • tuntee integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteet ja osaa laskea perusintegraaleja.

Opetus

Itsenäinen opiskelu Moodlessa, jonka lisäksi tentti kampuksella Tampereella. Kurssille on joustava ilmoittautuminen ja opiskelun voi aloittaa heti tunnukset saatuaan. Viimeinen päivä, jolloin kurssin voi aloittaa on 5.6.2023 (hakuaika päättyy 28.5.2023).

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

matematiikka matikka lukiomatematiikka pitkä matematiikka integraali funktiot derivaatta kompleksiluku

Responsible teacher

Tampere University
Petteri Laakkonen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application starts on 4.4.2023
Application starts on 4.4.2023
Category:
ICT Studies
Topic:
Mathematics
Course code:
MATH.APP.111
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
15.5.–31.7.2023 (flexible start)
Application start date:
04.04.2023
Application deadline:
28.5.2023
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Kurssilla oletetaan lukion pitkän matematiikan asiat tunnetuksi. Näitä asioita kerrataan, mutta ei opeteta uusina asioina. Tarvittaessa esitietojaan voi käydä täydentämässä opintojaksolla Johdatus yliopistomatematiikkaan (MATH.APP.010).
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.