Back to all courses

Analyysin peruskurssi

Individual course

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tulkita ja kirjoittaa reaalilukujen osajoukkoja yhdistettä, leikkausta, erotusta ja komplementtia käyttäen.
  • osaa hahmotella alkeisfunktioiden ja niistä koostettujen yksinkertaisten funktioiden kuvaajia, määrittää niille raja-arvoja, laskea derivaattoja ja tehdä derivaatan avulla johtopäätöksiä funktion kulusta ja ääriarvoista ja tutkia funktion käyttäytymistä raja-arvoja laskemalla.
  • osaa ilmaista kompleksiluvun koordinaatti- ja eksponenttimuodossa, laskea peruslaskutoimituksia molempia esityksiä käyttäen ja siirtyä näiden esitysten välillä, laskea kompleksiluvun juuret ja jakaa reaalikertoimisen polynomin tekijöihinsä.
  • tuntee integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteet ja osaa laskea perusintegraaleja.

Opetus

Itsenäinen opiskelu Moodlessa, jonka lisäksi tentti kampuksella. Kurssille on joustava ilmoittautuminen ja opiskelun voi aloittaa heti tunnukset saatuaan.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

matematiikka matikka lukiomatematiikka pitkä matematiikka integraali funktiot derivaatta kompleksiluku

Responsible teacher

Tampere University
Petteri Laakkonen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Mathematics
Course code:
MATH.APP.111
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
29.8.–11.12.2022 (flexible start)
Application deadline:
24.10.2022
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Kurssilla oletetaan lukion pitkän matematiikan asiat tunnetuksi. Näitä asioita kerrataan, mutta ei opeteta uusina asioina. Tarvittaessa esitietojaan voi käydä täydentämässä opintojaksolla MATH.APP.010 Johdatus yliopistomatematiikkaan.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.