Takaisin kaikki kurssit

Digitaalitekniikka

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20

Kurssi sisältää mm. logiikan päättelysääntöjä. Kurssilla tutustutaan lukujärjestelmiin, binääriaritmetiikkaan, koodeihin ja digitaalisiin signaaleihin, porttipiireihin, kombinaatio- ja sekvenssilogiikan toimintoihin ja  sekvenssilogiikan rakenteisiin. Kurssilla opitaan tuntemaan digitaaliset komponentit, laskentapiirit ja tietokoneen rakenne sekä peruskytkentöjen suunnittelu ja simulointi. Lisäksi tutustutaan energiankulutukseen, FPGA-kehitysalustaan ja piirisimulaattoriin. Opitaan mitä ovat Boolen algebra, Karnaugh-kartta ja Boolen logiikan simulointi graafisella ohjelmointikielellä sekä VHDL-kielen alkeet. Lisäksi opitaan laboratoriotöiden raportointia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • systemaattisesti käsitellä logiikan lausekkeita ja tehdä loogista päättelyä
  • suunnitella ja analysoida kombinatorisia ja sekvenssipiirejä paperilla ja tietokoneavusteisesti
  • tehdä muunnoksia eri lukujärjestelmien välillä
  • kertoa digitaalipiirien toteutuksesta ja käyttää komponenttien datalehtiä.

Opintojakso kehittää kirjallista ilmaisua (harjoitustyöraportit), kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä (päättelymenetelmät ja tieteenfilosofia) sekä IT-taitoja (Word, Excel, Quartus).

Kurssilla on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa.

Suoritustapa 1:

  • kotitehtävät ja viikkotentit
  • laboratoriotyöraportit

Suoritustapa 2:

  • tentti
  • laboratoriotyöraportit

Lisätietoja Vaasan yliopiston kurssisivulla.

VHDL FPGA

Vastuuopettaja

Vaasan yliopisto
Janne Koljonen

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Aihe:
Digitalisaatio
Kurssikoodi:
ICATC1020
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
1.9.–18.12.2020
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Vaasan yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija
Toteuttamistapa:
Lähiopetus
Paikkakunta:
Vaasa
Opetuskieli:
Suomi
Kenelle kurssi sopii:
Automaatio- ja elektroniikka-alasta kiinnostuneet, jotka haluavat oppia suunnittelemaan digitaalisia piirejä
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.