Back to all courses

Digitaalitekniikka

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20

Kurssi sisältää mm. logiikan päättelysääntöjä. Kurssilla tutustutaan lukujärjestelmiin, binääriaritmetiikkaan, koodeihin ja digitaalisiin signaaleihin, porttipiireihin, kombinaatio- ja sekvenssilogiikan toimintoihin ja  sekvenssilogiikan rakenteisiin. Kurssilla opitaan tuntemaan digitaaliset komponentit, laskentapiirit ja tietokoneen rakenne sekä peruskytkentöjen suunnittelu ja simulointi. Lisäksi tutustutaan energiankulutukseen, FPGA-kehitysalustaan ja piirisimulaattoriin. Opitaan mitä ovat Boolen algebra, Karnaugh-kartta ja Boolen logiikan simulointi graafisella ohjelmointikielellä sekä VHDL-kielen alkeet. Lisäksi opitaan laboratoriotöiden raportointia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • systemaattisesti käsitellä logiikan lausekkeita ja tehdä loogista päättelyä
  • suunnitella ja analysoida kombinatorisia ja sekvenssipiirejä paperilla ja tietokoneavusteisesti
  • tehdä muunnoksia eri lukujärjestelmien välillä
  • kertoa digitaalipiirien toteutuksesta ja käyttää komponenttien datalehtiä.

Opintojakso kehittää kirjallista ilmaisua (harjoitustyöraportit), kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä (päättelymenetelmät ja tieteenfilosofia) sekä IT-taitoja (Word, Excel, Quartus).

Kurssilla on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa.

Suoritustapa 1:

  • kotitehtävät ja viikkotentit
  • laboratoriotyöraportit

Suoritustapa 2:

  • tentti
  • laboratoriotyöraportit

Lisätietoja Vaasan yliopiston kurssisivulla.

VHDL FPGA

Responsible teacher

University of Vaasa
Janne Koljonen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Digitalisation
Course code:
ICATC1020
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
1.9.–18.12.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Vaasa
Who can apply:
Adult learner
Teaching method:
Contact
Place of contact learning:
Vaasa
Teaching language:
Finnish
Course suitable for:
Persons interested in the fields of automation and electronics who want to learn to design digital circuits
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.