Takaisin kaikki kurssit

Diskreetti matematiikka

Yksittäinen kurssi

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää matemaattisen todistamisen idean ja tarpeellisuuden ja osaa hyödyntää päättelyjärjestelmää päättelyssä.
  • tuntee joukko-opin alkeet sekä funktioiden ja relaatioiden perusominaisuudet.
  • on omaksunut keskeiset matemaattiset merkinnät.
  • hallitsee kombinatoriikan perusteet, kokonaislukujen perusominaisuudet ja modulaariaritmetiikan.
  • osaa manipuloida permutaatioryhmiä.

Sähköinen Exam-tentti periodin 2 opetukseen osallistujille 1.12.-21.12.2022.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Riikka Kangaslampi

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Matematiikka
Kurssikoodi:
MATH.MA.210
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
29.8.–11.12.2022
Viimeinen hakupäivä:
21.8.2022
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Monimuoto-opinnot
Opetuspaikkakunta:
Tampere
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Pakollinen esitieto: lukion pitkän matematiikan sisältö. Opintojaksoa ei suositella ensimmäiseksi matematiikan opintojaksoksi yliopistotasolla. Suositeltavaa on opiskella ainakin joko Johdatus yliopistomatematiikkaan tai Analyysin peruskurssi ennen tätä opintojaksoa.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.