Back to all courses

Diskreetti matematiikka

Individual course

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää matemaattisen todistamisen idean ja tarpeellisuuden ja osaa hyödyntää päättelyjärjestelmää päättelyssä.
  • tuntee joukko-opin alkeet sekä funktioiden ja relaatioiden perusominaisuudet.
  • on omaksunut keskeiset matemaattiset merkinnät.
  • hallitsee kombinatoriikan perusteet, kokonaislukujen perusominaisuudet ja modulaariaritmetiikan.
  • osaa manipuloida permutaatioryhmiä.

Sähköinen Exam-tentti periodin 2 opetukseen osallistujille 1.12.-21.12.2022.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Tampere University
Riikka Kangaslampi

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Mathematics
Course code:
MATH.MA.210
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
29.8.–11.12.2022
Application deadline:
21.8.2022
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Pakollinen esitieto: lukion pitkän matematiikan sisältö. Opintojaksoa ei suositella ensimmäiseksi matematiikan opintojaksoksi yliopistotasolla. Suositeltavaa on opiskella ainakin joko Johdatus yliopistomatematiikkaan tai Analyysin peruskurssi ennen tätä opintojaksoa.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.