Takaisin kaikki kurssit

Esineiden internet

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 10

Kurssi on kevyt johdatus esineiden internetin eli IoT:n maailmaan. Kurssilla katsotaan eri näkökulmia esineiden internettiin.

Kurssi on jaettu kolmeen osaan:

 1. Ensimmäisessä osassa perehdytään siihen, mikä on vaikuttanut esineiden internetin kehitykseen.
 2. Toisessa osassa perehdytään tarkemmin teknologiaan, mm. hardware, sensorit, aktuaattorit, laitteet, protokollat, ohjelmistot, middleware yms.
 3. Kurssin kolmannessa osassa pohditaan ihmiskeskeistä osaa IoT-pohjaisten järjestelmien ja ratkaisuiden kehittämiseen liittyen.

Kurssin suoritukseen kuuluvat erilaiset kirjalliset tehtävät, jotka tulee suorittaa aikataulussa.

Kurssin sisältö

 • johdanto
 • esineiden internetin arkkitehtuuri
 • yhdyskäytävän perusteet ja toiminnallisuus
 • sovelluskerrokseen liittyvät kommunikointiprotokollat
 • esineiden internetin yhteentoimivuuteen liittyviä standardeja ja kehikkoja
 • käyttöliittymäteknologiat ja -ratkaisut
 • johdanto sosioteknisiin järjestelmiin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella sovelluksia internetiin yhdistetyllä esineellä,
 • löytää ratkaisuja yhteensopivuushaasteisiin esineiden välillä,
 • hahmottaa esineiden internetin kokonaisarkkitehtuurin liittyviä elementtejä sekä niiden välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia,
 • pohdiskella eri protokollien ja teknologioiden valintoja IoT-arkkitehtuurien suunnittelussa,
 • tunnistaa erilaisia käyttöliittymäratkaisuja sekä suunnitella vuorovaikutusta ihmisten ja esineiden välillä, ja
 • hahmottaa kontekstin tärkeyden sekä huomioida suunnittelussa laajempi sosiotekninen ympäristö.

Kurssimateriaali

Videoluennot ja kirjallinen oppimateriaali (mm. oppimistehtävät) kurssin työtilassa Open LMS -oppimisympäristössä.

Suoritustapa

Tehtävät (100 %)

Kurssiin sisältyy videoluentoja ja harjoitustehtäviä, joiden yhteydessä opiskelijat tekevät erilaisia Arduino-sovelluksia ja tutustuvat sulautettuihin ratkaisuihin. Kurssin laajuus riippuu suoritettujen harjoitustehtävien määrästä.

Lisätietoja Jyväskylän yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

esineneiden internet, arkkitehtuuri, gateway, sovelluskerros ja kommunikointiprotokollat, standardit, sovelluskehikot, käyttöliittymäteknologiat ja ratkaisut

Vastuuopettaja

Jyväskylän yliopisto
Veli-Matti Tornikoski

Lisätietoa kurssista ja suorittamisesta

Jyväskylän yliopisto
Annemari Auvinen

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
5G-teknologia,
Teollinen internet
Kurssikoodi:
TIES5361
Opintopisteet
3 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
21.3.–29.5.2022
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Jyväskylän yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kurssin suorittaminen edellyttää perustietämystä ohjelmoinnista (esim. ITKP102 Ohjelmointi 1 -kurssi).
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.