Back to all courses

Esineiden internet

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 10

Kurssi on kevyt johdatus esineiden internetin eli IoT:n maailmaan. Kurssilla katsotaan eri näkökulmia esineiden internettiin.

Kurssi on jaettu kolmeen osaan:

 1. Ensimmäisessä osassa perehdytään siihen, mikä on vaikuttanut esineiden internetin kehitykseen.
 2. Toisessa osassa perehdytään tarkemmin teknologiaan, mm. hardware, sensorit, aktuaattorit, laitteet, protokollat, ohjelmistot, middleware yms.
 3. Kurssin kolmannessa osassa pohditaan ihmiskeskeistä osaa IoT-pohjaisten järjestelmien ja ratkaisuiden kehittämiseen liittyen.

Kurssin suoritukseen kuuluvat erilaiset kirjalliset tehtävät, jotka tulee suorittaa aikataulussa.

Kurssin sisältö

 • johdanto
 • esineiden internetin arkkitehtuuri
 • yhdyskäytävän perusteet ja toiminnallisuus
 • sovelluskerrokseen liittyvät kommunikointiprotokollat
 • esineiden internetin yhteentoimivuuteen liittyviä standardeja ja kehikkoja
 • käyttöliittymäteknologiat ja -ratkaisut
 • johdanto sosioteknisiin järjestelmiin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella sovelluksia internetiin yhdistetyllä esineellä,
 • löytää ratkaisuja yhteensopivuushaasteisiin esineiden välillä,
 • hahmottaa esineiden internetin kokonaisarkkitehtuurin liittyviä elementtejä sekä niiden välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia,
 • pohdiskella eri protokollien ja teknologioiden valintoja IoT-arkkitehtuurien suunnittelussa,
 • tunnistaa erilaisia käyttöliittymäratkaisuja sekä suunnitella vuorovaikutusta ihmisten ja esineiden välillä, ja
 • hahmottaa kontekstin tärkeyden sekä huomioida suunnittelussa laajempi sosiotekninen ympäristö.

Kurssimateriaali

Videoluennot ja kirjallinen oppimateriaali (mm. oppimistehtävät) kurssin työtilassa Open LMS -oppimisympäristössä.

Suoritustapa

Tehtävät (100 %)

Kurssiin sisältyy videoluentoja ja harjoitustehtäviä, joiden yhteydessä opiskelijat tekevät erilaisia Arduino-sovelluksia ja tutustuvat sulautettuihin ratkaisuihin. Kurssin laajuus riippuu suoritettujen harjoitustehtävien määrästä.

Lisätietoja Jyväskylän yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

esineneiden internet, arkkitehtuuri, gateway, sovelluskerros ja kommunikointiprotokollat, standardit, sovelluskehikot, käyttöliittymäteknologiat ja ratkaisut

Responsible teacher

University of Jyväskylä
Veli-Matti Tornikoski

Further information about the course and studying

University of Jyväskylä
Annemari Auvinen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
5G technology,
Industrial internet
Course code:
TIES5361
Study credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
21.3.–29.5.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Jyväskylä
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Basic knowledge of programming (e.g. course ITKP102 Ohjelmointi 1).
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.