Takaisin kaikki kurssit

Insinöörimatematiikan perusteet

Yksittäinen kurssi

Ydinsisältö mm.

  • Joukkojen yhdiste, leikkaus, erotus ja komplementti
  • Alkeisfunktioiden perusominaisuuksia
  • Funktion raja-arvo ja jatkuvuus, toispuoleiset raja-arvot ja epäoleelliset raja-arvot, l’Hospitalin sääntö
  • Derivaatta erotusosamäärän raja-arvona, tulon ja osamäärän derivointi, yhdistetyn funktion derivointi (eli ketjusääntö) ja alkeisfunktioiden derivointikaavat
  • Integraalilaskennan perusteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tulkita ja kirjoittaa reaalilukujen osajoukkoja yhdistettä, leikkausta, erotusta ja komplementtia käyttäen.
  • osaa hahmotella alkeisfunktioiden ja niistä koostettujen yksinkertaisten funktioiden kuvaajia, määrittää raja-arvoja, laskea derivaattoja ja tehdä derivaatan avulla johtopäätöksiä funktion kulusta ja ääriarvoista ja tutkia funktion käyttäytymistä raja-arvoja laskemalla.
  • osaa ilmaista kompleksiluvun koordinaatti- ja eksponenttimuodossa, laskea peruslaskutoimituksia molempia esityksiä käyttäen ja siirtyä näiden esitysten välillä, laskea kompleksiluvun juuret ja jakaa reaalikertoimisen polynomin tekijöihinsä.
  • tuntee integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteet ja osaa laskea pinta-aloja integroimalla.
  • osaa esittää ratkaisunsa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Kimmo Vattulainen

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
Digitalisaatio,
Matematiikka
Kurssikoodi:
MATH.APP.110
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
4.1.–28.2.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Englanti,
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kurssilla oletetaan lukion pitkän matematiikan asiat tunnetuksi. Asioita kerrataan, mutta ei opeteta uusina asioina.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan