Back to all courses

Insinöörimatematiikan perusteet

Individual course

Ydinsisältö mm.

  • Joukkojen yhdiste, leikkaus, erotus ja komplementti
  • Alkeisfunktioiden perusominaisuuksia
  • Funktion raja-arvo ja jatkuvuus, toispuoleiset raja-arvot ja epäoleelliset raja-arvot, l’Hospitalin sääntö
  • Derivaatta erotusosamäärän raja-arvona, tulon ja osamäärän derivointi, yhdistetyn funktion derivointi (eli ketjusääntö) ja alkeisfunktioiden derivointikaavat
  • Integraalilaskennan perusteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tulkita ja kirjoittaa reaalilukujen osajoukkoja yhdistettä, leikkausta, erotusta ja komplementtia käyttäen.
  • osaa hahmotella alkeisfunktioiden ja niistä koostettujen yksinkertaisten funktioiden kuvaajia, määrittää raja-arvoja, laskea derivaattoja ja tehdä derivaatan avulla johtopäätöksiä funktion kulusta ja ääriarvoista ja tutkia funktion käyttäytymistä raja-arvoja laskemalla.
  • osaa ilmaista kompleksiluvun koordinaatti- ja eksponenttimuodossa, laskea peruslaskutoimituksia molempia esityksiä käyttäen ja siirtyä näiden esitysten välillä, laskea kompleksiluvun juuret ja jakaa reaalikertoimisen polynomin tekijöihinsä.
  • tuntee integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteet ja osaa laskea pinta-aloja integroimalla.
  • osaa esittää ratkaisunsa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Tampere University
Kimmo Vattulainen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
Digitalisation,
Mathematics
Course code:
MATH.APP.110
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
4.1.–28.2.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
English,
Finnish
General prerequisites:
Kurssilla oletetaan lukion pitkän matematiikan asiat tunnetuksi. Asioita kerrataan, mutta ei opeteta uusina asioina.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme