Takaisin kaikki kurssit

Internetin perusteet

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 100

Kurssilla opitaan perusteet internetin suunnitteluperiaatteista, arkkitehtuurista ja protokollista. Edellisten lisäksi kurssilla tarkastellaan internetin tärkeimpiä sovelluksia, tietoturvaa, multimedian perusteita ja internetin haasteita. Lisäksi luodaan katsaus tulevaisuuden internetiin.

Kurssin sisältö

  • Internetin suunnitteluperiaatteet ja arkkitehtuuri
  • Siirtoyhteyskerros ja tärkeimmät liityntäverkkoteknologiat
  • TCP/IP-protokollapino ja sen tärkeimmät protokollat
  • Internetin tärkeimmät sovellukset
  • Tietoturvan ja multimedian perusteet
  • Nykyisen internetin haasteet sekä tulevaisuuden internet

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat tietävät ja ymmärtävät perusteet, tuntevat keskeisen terminologian sekä osaavat kirjoittaa sujuvasti ja perustellen kurssin keskeisistä osa-alueista. Arvosanan 2 tai 3 saavuttaneet opiskelijat ovat lisäksi osoittaneet tyydyttävää käytännön ohjelmointiosaamista ja/tai ongelmanratkaisukykyä liittyen kurssin keskeisimpiin osa-alueisiin. Arvosanoihin 4 ja 5 yltäneet opiskelijat ovat osoittaneet vahvaa käytännön ohjelmointiosaamista ja analyyttista kykyä ratkaista teknisiä sekä tutkimusongelmia liittyen kurssin keskeisiin osa-alueisiin.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kurssisisällön perusteiden hallitsemista. Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia ja kokeita tämän perusosaamisen tunnistamiseksi. Korkeammat arvosanat edellyttävät lisäksi osallistumista joko itsenäisesti tai ryhmissä vapaavalintaisiin osasuorituksiin kurssin syventäviltä osa-alueilta sekä näyttöjä näiden osa-alueiden hallitsemisesta. Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan vuosittain luentomateriaalissa sekä kurssin Moodle-sivuilla.

Kurssimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alkaessa. Kaikki materiaali on englanniksi, luennot ovat suomeksi.

Opiskelijan ei tarvitse hankkia käyttöoikeutta mihinkään erityiseen ohjelmistoon.

Suoritustapa

Verkkoluennot, laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset & harjoitustyö.

Kurssi on mahdollista suorittaa joko livenä tai kokonaan etänä.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Erkki Harjula

Lisätietoa kurssista ja suorittamisesta

Oulun yliopisto
Matti Isohookana

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Teemat:
5G-teknologia,
Internet-teknologia,
Tietojenkäsittelytiede,
Tietokonetekniikka
Kurssikoodi:
521150A
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
14.3.–4.5.2022
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Oulun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Lähiopetus,
Verkko-opetus
Paikkakunta:
Oulu
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Kenelle kurssi sopii:
Kurssi soveltuu kaikille internetistä kiinnostuneille.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.