Takaisin kaikki kurssit

Introduktion till artificiell intelligens

Yksittäinen kurssi

Kursen ger en överblick över de olika delområden inom artificiell intelligens. Vi behandlar dessa via exempel. Vi framhåller ett kritiskt perspektiv och diskuterar både möjligheter med och gränser för artificiell intelligens.

Kursinnehåll

  • Överblick och historia
  • Agent som centralt begrepp: autonomi
  • Sökning som grundläggande lösningsstrategi inom AI
  • Logik och sökning
  • Maskininlärning
  • Språkteknologi (Natural Language Processing, NLP)
  • AI i framtiden
  • Autonomi och Artificiell Intelligens
  • Gästföreläsningar

Lärandemål

Efter avlagd kurs känner studeranden till, och kan beskriva de viktigaste metoderna, och tillämpningsområden inom artificiell intelligens. Studeranden kan kritiskt följa med debatten och utvecklingen, och bedöma lämpligheten av olika tillämpningar inom sitt eget område ur ett etiskt och juridiskt perspektiv.

Arbetssätt och examination

Kursen kan tas helt online, men det ingår föreläsningar på Campus som det är frivilligt att ta del av.
Föreläsningsschemat publiceras i studiehandboken. På Moodle finns även färdigt inbandade föreläsningar att se på enligt egen tidtabell under kursens gång.

Mer information i Åbo Akademis studiehandbok. De som godkänts till kursen får ett välkommenmejl med information om kursen ca en vecka innan den inleds.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

tekoäly alkeet koneoppiminen AI artificial intelligence

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika alkaa 5.6.2024
Hakuaika alkaa 5.6.2024
Teemat:
Digitalisaatio,
Tekoäly ja koneoppiminen
Kurssikoodi:
IT00CD35
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
28.10.–20.12.2024
Haun alkamispäivä:
05.06.2024
Viimeinen hakupäivä:
14.10.2024
Vastuuyliopisto:
Åbo Akademi
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Monimuoto-opetus,
Verkko-opetus
Paikkakunta:
Turku
Opetuskieli:
Ruotsi
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan