Back to all courses

Introduktion till artificiell intelligens

Individual course

Kursinnehåll:

  • Överblick och historia
  • Agent som centralt begrepp: autonomi
  • Sökning som grundläggande lösningstrategi inom AI
  • Logik och sökning
  • Maskininlärning
  • Språkteknologi (Natural Language Processing, NLP)
  • AI i framtiden
  • Autonomi och Artificiell Intelligens
  • Gästföreläsningar

Kursen ger en överblick över de olika delområden inom artificiell intelligens. Vi behandlar dessa via exempel. Vi framhåller ett kritisk perspektiv och diskuterar både möjligheter med och gränser för artificiell intelligens.

Efter avlagd kurs känner studeranden till, och kan beskriva de viktigaste metoderna, och tillämpningsområden inom artificiell intelligens. Studeranden kan kritiskt följa med debatten och utvecklingen, och bedöma lämpligheten av olika tillämpningar inom sitt eget område ur ett etiskt och juridiskt perspektiv.

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

NB! You will find this course under the name “FITech-ICT Fall 2020” on the application form.

Further information about the courses and studying

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
AI and machine learning
Course code:
IT00CD35
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
2.11.–20.12.2020
Application deadline:
19.10.2020
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme