Back to all courses

Introduktion till artificiell intelligens

Individual course

Kursen ger en överblick över de olika delområden inom artificiell intelligens. Vi behandlar dessa via exempel. Vi framhåller ett kritisk perspektiv och diskuterar både möjligheter med och gränser för artificiell intelligens.

Kursinnehåll

  • Överblick och historia
  • Agent som centralt begrepp: autonomi
  • Sökning som grundläggande lösningstrategi inom AI
  • Logik och sökning
  • Maskininlärning
  • Språkteknologi (Natural Language Processing, NLP)
  • AI i framtiden
  • Autonomi och Artificiell Intelligens
  • Gästföreläsningar

Lärandemål

Efter avlagd kurs känner studeranden till, och kan beskriva de viktigaste metoderna, och tillämpningsområden inom artificiell intelligens. Studeranden kan kritiskt följa med debatten och utvecklingen, och bedöma lämpligheten av olika tillämpningar inom sitt eget område ur ett etiskt och juridiskt perspektiv.

Arbetssätt

Kursen kan tas helt online, men det ingår föreläsningar på Campus som det är frivilligt att ta del av. Föreläsningsschemat publiceras i studiehandboken. På Moodle finns även färdigt inbandade föreläsningar att se på enligt egen tidtabell under kursens gång.

Mer information i Åbo Akademis studiehandbok. De som godkänts till kursen får ett välkommenmejl med information om kursen ca en vecka innan den inleds.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

tekoäly alkeet koneoppiminen AI artificial intelligence

Further information about the courses and studying

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
AI and machine learning,
Digitalisation
Course code:
IT00CD35
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
1.11.–23.12.2022
Application deadline:
25.10.2022
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme