Takaisin kaikki kurssit

Introduktion till marknadsföring

Yksittäinen kurssi

Marknadsföringskunnande stöder både försäljning, innovationsprocesser och strategi i företag. Kursen introducerar dej till vad marknadsföring är, vilka de centrala begreppena är, och hur du kan använda dem i en kontext där din uppgift är att tolka och förstå kundbeteende.

Kursinnehåll

Målet med kursen är att introducera studenterna till grundläggande begrepp, principer, teorier och modeller inom marknadsföring. Fokus ligger på att diskutera och undersöka kundens, köpbeteendets, kommunikationens och konkurrenssituationens centrala roll inom marknadsföringsarbete. Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå kundbeteende, kundrelationer, kommunikations- och konkurrensstrategier och integrerar dessa i praktiken inom ramen för kursprojekt.

Lärandemål

  • Förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring.
  • Redogöra för marknadsföringens funktion i olika typ av företag och organisationer.
  • Analysera ett företags situation på marknaden med hjälp av teorier, modeller och verktyg.
  • Identifiera, analysera och planera strategier för ett företags kundrelationer, marknadskommunikation och konkurrenssituation.

Kursmaterial

  • Mossberg Lena, Malin Sundström 2011: Marknadsföringsboken. Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05618-0.
  • Philip Kotler 2017: Principles of marketing (European Edition). Harlow: Pearson.
  • Philip Kotler 2017: Marknadsföring: teori, strategi och praktik
  • Övrigt material: Annat material enligt överenskommelse med examinatorn

Kompletteringsmetoder

Workshopar, presentationer, grupparbete och individuella skriftliga uppgifter.

Mer information i Åbo Akademi’s studiehandboken.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Lisätietoa opinnoista

Åbo Akademi
FITech ICT -yhteyshenkilö Åbo Akademi

Vastuuopettajat

Åbo Akademi
Johanna Lindström, Yliopisto-opettaja
Åbo Akademi
Anna-Greta Nyström, Yliopistonlehtori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Teemat:
5G-teknologia,
Johtaminen,
Tietoverkkoekosysteemit
Kurssikoodi:
305001.0
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
31.10.–23.12.2022
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Åbo Akademi
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Monimuoto-opetus
Paikkakunta:
Turku
Opetuskieli:
Ruotsi
Esitietovaatimukset:
Inga förkunskapskrav
Kenelle kurssi sopii:
Kursen lämpar sej för den som är intresserad av vad marknadsföring är och hur det stöder företagets olika processer (försäljning, produktutveckling, innovationsprocesser osv.).
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.