Back to all courses

Introduktion till marknadsföring

Individual course

Marknadsföringskunnande stöder både försäljning, innovationsprocesser och strategi i företag. Kursen introducerar dej till vad marknadsföring är, vilka de centrala begreppena är, och hur du kan använda dem i en kontext där din uppgift är att tolka och förstå kundbeteende.

Kursinnehåll

Målet med kursen är att introducera studenterna till grundläggande begrepp, principer, teorier och modeller inom marknadsföring. Fokus ligger på att diskutera och undersöka kundens, köpbeteendets, kommunikationens och konkurrenssituationens centrala roll inom marknadsföringsarbete. Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå kundbeteende, kundrelationer, kommunikations- och konkurrensstrategier och integrerar dessa i praktiken inom ramen för kursprojekt.

Lärandemål

  • Förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring.
  • Redogöra för marknadsföringens funktion i olika typ av företag och organisationer.
  • Analysera ett företags situation på marknaden med hjälp av teorier, modeller och verktyg.
  • Identifiera, analysera och planera strategier för ett företags kundrelationer, marknadskommunikation och konkurrenssituation.

Kursmaterial

  • Mossberg Lena, Malin Sundström 2011: Marknadsföringsboken. Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05618-0.
  • Philip Kotler 2017: Principles of marketing (European Edition). Harlow: Pearson.
  • Philip Kotler 2017: Marknadsföring: teori, strategi och praktik
  • Övrigt material: Annat material enligt överenskommelse med examinatorn

Kompletteringsmetoder

Workshopar, presentationer, grupparbete och individuella skriftliga uppgifter.

Mer information i Åbo Akademi’s studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

Further information about the course and studying

Åbo Akademi University
FITech ICT contact person

Responsible teachers

Åbo Akademi University
Johanna Lindström, University teacher
Åbo Akademi
Anna-Greta Nyström, University lecturer

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
5G technology,
Communications ecosystems,
Leadership
Course code:
305001.0
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
31.10.–23.12.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
Swedish
General prerequisites:
Inga förkunskapskrav.
Course suitable for:
Kursen lämpar sej för den som är intresserad av vad marknadsföring är och hur det stöder företagets olika processer.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.