Takaisin kaikki kurssit

Johdatus Linuxiin

Yksittäinen kurssi

Tällä kurssilla opit perusasiat Linuxin käyttämisestä. Kurssilla tutustutaan graafiseen käyttöympäristöön, mutta painopiste on komentorivillä toimimisessa.

Kurssin sisältö

  • Linuxin asentaminen ja virtualisointiympäristö.
  • Graafisen työpöydän käyttö Linuxissa.
  • Komentorivin käyttö, tiedostojärjestelmä, peruskomennot, i/o uudelleenohjaus, prosessien hallinta.
  • Ohjelmien asennus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy asentamaan itsenäisesti Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän.
  • pystyy käyttämään Linux-pohjaista järjestelmää sekä graafisessa että komentorivitilassa.
  • ymmärtää tiedostojärjestelmän perusteet ja tiedostoihin liittyvän pääsynhallinnan.
  • osaa käyttää tiedostojen uudelleenohjausta komentorivillä.

Kurssimateriaali ja teknologia

Kaikki materiaalit ovat kurssialustalla.

Kurssilla tarvitset tietokoneen, johon sinulla on riittävät käyttöoikeudet asentaa Linux (joko suoraan koneeseen, virtuaalikoneeseen tai Windows subsystem for Linux, WSL).

Opetuksen aikataulu

Kurssin tekemiseen on aikaa 60 päivää.

Suoritustapa

Moodle-tentti.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ubuntu

Vastuuopettaja

LUT-yliopisto
Jouni Ikonen, Tutkijaopettaja

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Teemat:
Ohjelmistojärjestelmät,
Tietojenkäsittelytiede,
Tietokonetekniikka
Kurssikoodi:
CT10A0030
Opintopisteet
1 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
Jatkuvasti käynnissä
Viimeinen hakupäivä:
Jatkuva ilmoittautuminen
Vastuuyliopisto:
LUT-yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Tietotokoneen peruskäyttötaidot
Kenelle kurssi sopii:
Kurssi sopii kaikille tekniikasta kiinnostuneille
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.