Back to all courses

Johdatus Linuxiin

Individual course

Tällä kurssilla opit perusasiat Linuxin käyttämisestä. Kurssilla tutustutaan graafiseen käyttöympäristöön, mutta painopiste on komentorivillä toimimisessa.

Kurssin sisältö

  • Linuxin asentaminen ja virtualisointiympäristö.
  • Graafisen työpöydän käyttö Linuxissa.
  • Komentorivin käyttö, tiedostojärjestelmä, peruskomennot, i/o uudelleenohjaus, prosessien hallinta.
  • Ohjelmien asennus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy asentamaan itsenäisesti Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän.
  • pystyy käyttämään Linux-pohjaista järjestelmää sekä graafisessa että komentorivitilassa.
  • ymmärtää tiedostojärjestelmän perusteet ja tiedostoihin liittyvän pääsynhallinnan.
  • osaa käyttää tiedostojen uudelleenohjausta komentorivillä.

Kurssimateriaali ja teknologia

Kaikki materiaalit ovat kurssialustalla.

Kurssilla tarvitset tietokoneen, johon sinulla on riittävät käyttöoikeudet asentaa Linux (joko suoraan koneeseen, virtuaalikoneeseen tai Windows subsystem for Linux, WSL).

Opetuksen aikataulu

Kurssin tekemiseen on aikaa 60 päivää.

Suoritustapa

Moodle-tentti.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ubuntu

Responsible teacher

LUT University
Jouni Ikonen, Associate professor

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topics:
Computer engineering,
Data science,
Software systems
Course code:
CT10A0030
Study credits:
1 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Tietotokoneen peruskäyttötaidot
Course suitable for:
Kurssi sopii kaikille tekniikasta kiinnostuneille
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.