Takaisin kaikki kurssit

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Yksittäinen kurssi

Huom! Kurssi järjestetään keväällä vain suomeksi.

Sisältö

  1. Erityyppisten ohjelmistojen (sulautetut, räätälöidyt, paketoidut ja palvelupohjaiset jne.) erityispiirteet erityisesti sidosryhmien kannalta.
  2. Määrittely ja toimittaja–asiakas-kommunikointi. Määrittelyvaiheen tehtävät ja dokumentointi. Määrittelyssä tarvittavien ongelmien ja kaavioiden ymmärtäminen. Ei-toiminnalliset ominaisuudet, kuten käytettävyys.
  3. Ohjelmistoprosessien ja elinkaarimallien perusperiaatteet erityisesti sidosryhmien kannalta.
  4. Tuntea ohjelmistotuotannon eri vaiheet ja tehtävät sidosryhmien näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • ymmärtää mitä erilaisten ohjelmistojen ammattimainen tuottaminen on ja mitä tietoja sekä taitoja se vaatii
  • tuntee ohjelmistotuotannon peruskäsitteet ja pystyy yleisellä tasolla selittämään millaisia asioita sekä vaiheita ohjelmistojen ammattimaiseen tuottamiseen kuuluu.

Kaikki tämä tähtää siihen, että opiskelija pystyy tehokkaasti toiminaan ohjelmistoprojektin sidosryhmässä joko oman alansa asiantuntijana tai asiakkaan edustajana.

Opetuksen aikataulu

  • Luennoista tulee luentonauhoitus Panoptoon ja pdf-kalvot Moodleen. Luennot ovat Hervannan kampuksen auditoriossa.
  • Viikkoharjoitukset ovat vapaaehtoisia (muutama etäryhmä = Zoom).
  • Kurssin aikana on kolme EXAM-välikoetta (= ensimmäinen tentti), vaihtoehtoisesti kurssin jälkeen on kaksi “isoa” EXAM-tenttimahdollisuutta (varmaankin kesäkuussa ja elokuussa). EXAM-tenttejä voi tenttiä muissakin yliopistoissa kuin Tampereella (tenttivierailu).

Suoritustapa

Tentti (Exam) ja ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö ovat vaadittavia suorituksia. Tarkemmat toteutuskohtaiset tiedot ovat kurssin Moodlessa.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmistotuotanto ohjelmointi ohjelmistot devaus devaaja kehitys projekti ohjelmistoprojekti tuottaminen ohjelmistoprojektin asiakas sidosryhmä

Vastuuopettajat

Tampereen yliopisto
Tero Ahtee
Tampereen yliopisto
Valentina Lenarduzzi

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Teemu Rauhala, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
Ohjelmistojärjestelmät,
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto
Kurssikoodi:
COMP.SE.100
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
8.1.–12.5.2024
Haun alkamispäivä:
07.11.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Lähiopetus,
Verkko-opetus
Paikkakunta:
Tampere
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Suositellaan opintojakson Ohjelmointi 1: Johdanto suorittamista ennen kurssia.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan