Back to all courses

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Individual course

Sisältö

  1. Erityyppisten ohjelmistojen (sulautetut, räätälöidyt, paketoidut ja palvelupohjaiset jne.) erityispiirteet erityisesti sidosryhmien kannalta.
  2. Määrittely ja toimittaja–asiakas-kommunikointi. Määrittelyvaiheen tehtävät ja dokumentointi. Määrittelyssä tarvittavien ongelmien ja kaavioiden ymmärtäminen. Ei-toiminnalliset ominaisuudet, kuten käytettävyys.
  3. Ohjelmistoprosessien ja elinkaarimallien perusperiaatteet erityisesti sidosryhmien kannalta.
  4. Tuntea ohjelmistotuotannon eri vaiheet ja tehtävät sidosryhmien näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • ymmärtää mitä erilaisten ohjelmistojen ammattimainen tuottaminen on ja mitä tietoja sekä taitoja se vaatii
  • tuntee ohjelmistotuotannon peruskäsitteet ja pystyy yleisellä tasolla selittämään millaisia asioita sekä vaiheita ohjelmistojen ammattimaiseen tuottamiseen kuuluu.

Kaikki tämä tähtää siihen, että opiskelija pystyy tehokkaasti toiminaan ohjelmistoprojektin sidosryhmässä joko oman alansa asiantuntijana tai asiakkaan edustajana.

Opetustapa

Tentti ja harjoitustyö ovat vaadittavia suosituksia. Tarkemmat toteutuskohtaiset tiedot ovat kurssin Moodlessa. Kurssin englanninkielinen toteutus järjestetään syksyllä ja suomenkielinen toteutus keväällä.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmistotuotanto ohjelmointi ohjelmistot devaus devaaja kehitys projekti ohjelmistoprojekti tuottaminen ohjelmistoprojektin asiakas sidosryhmä

Responsible teachers

Tampere University
Tero Ahtee
Tampere University
Valentina Lenarduzzi

Further information about the course and studying

Tampere University
Teemu Rauhala, ICT Coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT Studies
Topics:
Software engineering,
Software systems
Course code:
COMP.SE.100
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
9.1.–29.4.2023
Application start date:
07.11.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Contact
Place of contact learning:
Tampere
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Suositellaan opintojakson Ohjelmointi 1: Johdanto suorittamista ennen kurssia.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.