Back to all courses

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Individual course

Sisältö:

  1. Erityyppisten ohjelmistojen (sulautetut, räätälöidyt, paketoidut ja palvelupohjaiset …) erityispiirteet erityisesti sidosryhmien kannalta.
  2. Määrittely ja toimittaja-asiakas kommunikointi. Määrittelyvaiheen tehtävät ja dokumentointi. Määrittelyssä tarvittavien ongelmien ja kaavioiden ymmärtäminen. Ei-toiminnalliset ominaisuudet, kuten käytettävyys.
  3. Ohjelmistoprosessien ja elinkaarimallien perusperiaatteet – erityisesti sidosryhmien kannalta.
  4. Tuntea ohjelmistotuotannon eri vaiheet ja tehtävät sidosryhmien näkökulmasta.

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • ymmärtää mitä erilaisten ohjelmistojen ammattimainen tuottaminen on ja mitä tietoja sekä taitoja se vaatii
  • tuntee ohjelmistotuotannon peruskäsitteet ja pystyy yleisellä tasolla selittämään millaisia asioita sekä vaiheita ohjelmistojen ammattimaiseen tuottamiseen kuuluu.

Kaikki tämä tähtää siihen, että opiskelija pystyy tehokkaasti toiminaan ohjelmistoprojektin sidosryhmässä; joko oman alansa asiantuntijana tai asiakkaan edustajana.

Kurssi järjestetään keväällä 2021 verkko-opetuksena.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmistotuotanto ohjelmointi ohjelmistot devaus devaaja kehitys projekti

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala , ICT coordinator
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teachers

Tampere University
Tero Ahtee
tero.ahtee(at)tuni.fi
Tampere University
Valentina Lenarduzzi
valentina.lenarduzzi(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Software engineering,
Software systems
Course code:
COMP.SE.100
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–31.5.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Course Programming 1: Introduction is recommended.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.