Back to all courses

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Individual course

Sisältö:

  1. Erityyppisten ohjelmistojen (sulautetut, räätälöidyt, paketoidut ja palvelupohjaiset …) erityispiirteet erityisesti sidosryhmien kannalta.
  2. Määrittely ja toimittaja-asiakas kommunikointi. Määrittelyvaiheen tehtävät ja dokumentointi. Määrittelyssä tarvittavien ongelmien ja kaavioiden ymmärtäminen. Ei-toiminnalliset ominaisuudet, kuten käytettävyys.
  3. Ohjelmistoprosessien ja elinkaarimallien perusperiaatteet – erityisesti sidosryhmien kannalta.
  4. Tuntea ohjelmistotuotannon eri vaiheet ja tehtävät sidosryhmien näkökulmasta.

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • ymmärtää mitä erilaisten ohjelmistojen ammattimainen tuottaminen on ja mitä tietoja sekä taitoja se vaatii
  • tuntee ohjelmistotuotannon peruskäsitteet ja pystyy yleisellä tasolla selittämään millaisia asioita sekä vaiheita ohjelmistojen ammattimaiseen tuottamiseen kuuluu.

Kaikki tämä tähtää siihen, että opiskelija pystyy tehokkaasti toiminaan ohjelmistoprojektin sidosryhmässä; joko oman alansa asiantuntijana tai asiakkaan edustajana.

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena lukuunottamatta tenttiä Tampereen yliopiston kampuksella.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmistotuotanto ohjelmointi ohjelmistot devaus devaaja kehitys projekti

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teachers

Tampere University
Tero Ahtee
tero.ahtee(at)tuni.fi
Tampere University
Valentina Lenarduzzi
valentina.lenarduzzi(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Software engineering,
Software systems
Course code:
COMP.SE.100
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–31.5.2021
Application deadline:
Application dates will be announced later
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Course TIE-02101 Programming 1: Introduction is recommended.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.