Takaisin kaikki kurssit

Johdatus sulautettuihin järjestelmiin

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille etusijalla ovat henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssilla opiskelija oppii perustiedot ja -taidot sulautetuista järjestelmistä sekä niiden ohjelmoinnista. Kurssilla perehdytään Arduino-alustaan sekä sen sensoreihin ja aktuaattoreihin. Kurssilla opit perusteet sulautettujen laitteiden käskyttämisestä ohjelmoimalla. Saat lisäksi käsityksen sulautettujen järjestelmien mahdollisuuksista ja sovelluskohteista.

Kurssi lähtee liikkeelle perusteista ja soveltuu niin aloittelijoille kuin keskitason osaajillekin. Ohjelmoinnin alkeet on hyvä hallita kurssille osallistuttaessa, joskin ne voi ottaa itsenäisesti haltuun myös kurssin edetessä. Kurssi on suoritettavissa videoitujen luentojen, tehtävänantojen ja mallivastausten avulla paikasta riippumattomasti ja hyvin joustavasti myös ajan suhteen.

Tämä opintojakso toimii tutustumiskurssina Tietojenkäsittelytieteen maisteriopintoihin. Kun suoritat kurssin, olet jo lähempänä maisteriopintoja. Tutustu tarkemmin kaksi kertaa vuodessa haettaviin maisteriopintoihimme osoitteessa: https://cinetcampus.fi/haku/

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva älykkäistä sulautetuista laitteista, niiden tekniikasta sekä sovelluksista. Opiskelija osaa ohjelmoida sulautettua laitteistoa ja kontrolloida sen avulla erilaisia toimilaitteita. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia sulautettuja ratkaisuja reaalimaailman ongelman ratkaisemiseksi. Jos opiskelija suorittaa kurssin 4 op:n laajuisena, hän ymmärtää lisäksi sulautettujen ratkaisujen hyödyntämisen mahdollisuudet opetuksen yhteydessä.

Toteutustapa

Kurssin opetus ei ole aikatauluun sidottua. Kaikki kurssin luennot ovat videotallenteina saatavilla heti kurssin alussa. Samoin kirjalliset harjoitustehtävien ohjeistukset ja videomuotoiset tehtävien alustukset ovat saatavilla kurssin alkaessa. Videomuotoiset mallivastaukset harjoitustehtäviin saa automaattisesti sitä mukaa, kun palauttaa tehtävät. Kurssin voi siis tehdä täysin omassa aikataulussa.

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustehtäviä. Harjoitustöissä opiskelijat tekevät erilaisia Arduino-sovelluksia ja tutustuvat sulautettuihin ratkaisuihin. Tehtävien suoritus on mahdollista joustavasti täysin oman aikataulun mukaan.

Suoritustapa

Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät.

Lisätietoja Jyväskylän yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Jyväskylän yliopisto
Jukka Määttälä

Lisätietoa opinnoista

Jyväskylän yliopisto
Annemari Auvinen

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Aihe:
5G-teknologia
Kurssikoodi:
TIEA3000
Opintopisteet
3–4 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
6.6.–21.8.2024
Haun alkamispäivä:
04.04.2024
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Jyväskylän yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kurssin suorittaminen edellyttää perustietämystä ohjelmoinnista. Opiskelijoilla ei tarvitse olla aiempaa osaamista sulautettuihin laitteisiin liittyen.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.