Takaisin kaikki kurssit

Johdatus sulautettuihin järjestelmiin

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 25

Kurssille etusijalla ovat henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssilla annetaan opiskelijoille perustiedot ja taidot liittyen sulautettuihin järjestelmiin ja niiden ohjelmointiin. Tarkemmin kurssilla perehdytään Arduino-alustaan, sen sensoreihin ja aktuaattoreihin.

Osallistu Jyväskylän yliopiston Johdatus sulautettuihin järjestelmiin kesäkurssille. Kurssilla opit perusteet sulautettujen laitteiden käskyttämisestä ohjelmoimalla. Saat lisäksi käsityksen sulautettujen järjestelmien mahdollisuuksista ja sovelluskohteista. Kurssi lähtee liikkeelle perusteista ja soveltuu niin aloittelijoille, kuin keskitason osaajillekin. Ohjelmoinnin alkeet on hyvä hallita kurssille osallistuttaessa, joskin ne voi ottaa itsenäisesti haltuun myös kurssin edetessä. Kurssi on suoritettavissa videoitujen luentojen, tehtävänantojen ja mallivastausten avulla paikasta riippumattomasti ja hyvin joustavasti myös ajan suhteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva älykkäistä sulautetuista laitteista, niiden tekniikasta ja sovelluksista. Opiskelija osaa ohjelmoida sulautettua laitteistoa ja kontrolloida sen avulla erilaisia toimilaitteita. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia sulautettuja ratkaisuja reaalimaailman ongelman ratkaisemiseksi. Kurssin 4 op laajuisena suorittava opiskelija ymmärtää lisäksi sulautettujen ratkaisujen hyödyntämisen mahdollisuudet opetuksen yhteydessä.

Toteutustapa

Kurssi koostuu luentotallenteista ja itsenäisesti suoritettavista harjoitustehtävistä. Ei edellytä läsnäoloa. Luennot ovat katsottavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Harjoitustehtäviin littyy videomuotoiset alustukset ja mallivastaukset. Harjoitustehtävät käsittelevät sulautettujen laitteiden (Arduino) käskyttämistä ohjelmoimalla. Tehtävät suoritetaan Arduino-simulaattorilla. Harjoitustehtävillä 1-2vko määräaika, jonka sisällä tehtävät tehtävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Videomuotoinen oppimateriaali oppimisalustalla. Linkkejä verkosta löytyviin avoimiin materiaaleihin.

Kurssilla käytetään ilmaista ww-selaimella käytettävä Tinkercad-simulointisovellus. Edellyttää kirjautumisen.

Suoritustapa

Hyväksyttävästi suoritetut harjoitustehtävät

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Jyväskylän yliopisto
Mikko Myllymäki
mikko.myllymaki(at)chydenius.fi

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Monica Sandberg , Opintoasioiden suunnittelija
monica.sandberg(at)fitech.io
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
5G-teknologia
Kurssikoodi:
TIEA3000
Opintopisteet:
3 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
7.6.–8.8.2021
Viimeinen hakupäivä:
30.5.2021
Järjestävä yliopisto:
Jyväskylän yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kurssin suorittaminen edellyttää perustietämystä ohjelmoinnista. Opiskelijoilla ei tarvitse olla aiempaa osaamista sulautettuihin laitteisiin liittyen.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.