Back to all courses

Johdatus sulautettuihin järjestelmiin

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 25

Kurssille etusijalla ovat henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssilla opiskelija oppii perustiedot ja -taidot sulautetuista järjestelmistä sekä niiden ohjelmoinnista. Kurssilla perehdytään Arduino-alustaan sekä sen sensoreihin ja aktuaattoreihin. Kurssilla opit perusteet sulautettujen laitteiden käskyttämisestä ohjelmoimalla. Saat lisäksi käsityksen sulautettujen järjestelmien mahdollisuuksista ja sovelluskohteista.

Kurssi lähtee liikkeelle perusteista ja soveltuu niin aloittelijoille kuin keskitason osaajillekin. Ohjelmoinnin alkeet on hyvä hallita kurssille osallistuttaessa, joskin ne voi ottaa itsenäisesti haltuun myös kurssin edetessä. Kurssi on suoritettavissa videoitujen luentojen, tehtävänantojen ja mallivastausten avulla paikasta riippumattomasti ja hyvin joustavasti myös ajan suhteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva älykkäistä sulautetuista laitteista, niiden tekniikasta sekä sovelluksista. Opiskelija osaa ohjelmoida sulautettua laitteistoa ja kontrolloida sen avulla erilaisia toimilaitteita. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia sulautettuja ratkaisuja reaalimaailman ongelman ratkaisemiseksi. Jos opiskelija suorittaa kurssin 4 op:n laajuisena, hän ymmärtää lisäksi sulautettujen ratkaisujen hyödyntämisen mahdollisuudet opetuksen yhteydessä.

Toteutustapa

Kurssi koostuu luentotallenteista ja itsenäisesti suoritettavista harjoitustehtävistä. Kurssialustalla on linkkejä verkosta löytyviin avoimiin materiaaleihin. Kurssi ei edellytä läsnäoloa, ja luennot ovat katsottavissa ajasta ja paikasta riippumatta.  Harjoitustehtävät käsittelevät sulautettujen laitteiden (Arduino) käskyttämistä ohjelmoimalla, ja tehtävät suoritetaan Arduino-simulaattorilla. Harjoitustehtäviin on videomuotoiset alustukset ja mallivastaukset. Harjoitustehtävillä 1-2 viikon määräaika, jonka sisällä tehtävät voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.

Kurssilla käytetään ilmaista www-selaimella käytettävä Tinkercad-simulointisovellus (edellyttää kirjautumisen).

Suoritustapa

Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Jyväskylä
Mikko Myllymäki
mikko.myllymaki(at)chydenius.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg , Student services specialist
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
5G technology
Course code:
TIEA3000
Credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
7.6.–8.8.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Jyväskylä
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Kurssin suorittaminen edellyttää perustietämystä ohjelmoinnista. Opiskelijoilla ei tarvitse olla aiempaa osaamista sulautettuihin laitteisiin liittyen.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.