Back to all courses

Johdatus sulautettuihin järjestelmiin

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille etusijalla ovat henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssilla opiskelija oppii perustiedot ja -taidot sulautetuista järjestelmistä sekä niiden ohjelmoinnista. Kurssilla perehdytään Arduino-alustaan sekä sen sensoreihin ja aktuaattoreihin. Kurssilla opit perusteet sulautettujen laitteiden käskyttämisestä ohjelmoimalla. Saat lisäksi käsityksen sulautettujen järjestelmien mahdollisuuksista ja sovelluskohteista.

Kurssi lähtee liikkeelle perusteista ja soveltuu niin aloittelijoille kuin keskitason osaajillekin. Ohjelmoinnin alkeet on hyvä hallita kurssille osallistuttaessa, joskin ne voi ottaa itsenäisesti haltuun myös kurssin edetessä. Kurssi on suoritettavissa videoitujen luentojen, tehtävänantojen ja mallivastausten avulla paikasta riippumattomasti ja hyvin joustavasti myös ajan suhteen.

Tämä opintojakso toimii tutustumiskurssina Tietojenkäsittelytieteen maisteriopintoihin. Kun suoritat kurssin, olet jo lähempänä maisteriopintoja. Tutustu tarkemmin kaksi kertaa vuodessa haettaviin maisteriopintoihimme osoitteessa: https://cinetcampus.fi/haku/

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva älykkäistä sulautetuista laitteista, niiden tekniikasta sekä sovelluksista. Opiskelija osaa ohjelmoida sulautettua laitteistoa ja kontrolloida sen avulla erilaisia toimilaitteita. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia sulautettuja ratkaisuja reaalimaailman ongelman ratkaisemiseksi. Jos opiskelija suorittaa kurssin 4 op:n laajuisena, hän ymmärtää lisäksi sulautettujen ratkaisujen hyödyntämisen mahdollisuudet opetuksen yhteydessä.

Toteutustapa

Kurssin opetus ei ole aikatauluun sidottua. Kaikki kurssin luennot ovat videotallenteina saatavilla heti kurssin alussa. Samoin kirjalliset harjoitustehtävien ohjeistukset ja videomuotoiset tehtävien alustukset ovat saatavilla kurssin alkaessa. Videomuotoiset mallivastaukset harjoitustehtäviin saa automaattisesti sitä mukaa, kun palauttaa tehtävät. Kurssin voi siis tehdä täysin omassa aikataulussa.

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustehtäviä. Harjoitustöissä opiskelijat tekevät erilaisia Arduino-sovelluksia ja tutustuvat sulautettuihin ratkaisuihin. Tehtävien suoritus on mahdollista joustavasti täysin oman aikataulun mukaan.

Suoritustapa

Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät.

Lisätietoja Jyväskylän yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Jyväskylä
Jukka Määttälä

Further information about the course and studying

University of Jyväskylä
Annemari Auvinen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
5G technology
Course code:
TIEA3000
Study credits:
3–4 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
6.6.–21.8.2024
Application start date:
04.04.2024
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Jyväskylä
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Kurssin suorittaminen edellyttää perustietämystä ohjelmoinnista. Opiskelijoilla ei tarvitse olla aiempaa osaamista sulautettuihin laitteisiin liittyen.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.