Takaisin kaikki kurssit

Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin -opintojaksolla on hyvä aloittaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelu. Se antaa sinulle tarvittavat perustiedot mm. alan keskeisistä käsitteistä ja ilmiöistä. Pääset harjoittelemaan myös myöhemmissä opinnoissa tarvittavia perustaitoja, kuten tieteellistä kirjoittamista ja kriittistä ajattelua.

Opintojakso on jäsennetty tietojenkäsittelytieteiden tutkimuksessa ja opetuksessa käytettyihin osa-alueisiin, jotka ovat vahvoja Oulun yliopistossa: ohjelmistotuotantoon ja tietojärjestelmiin. Lisäksi pääset tutustumaan, millaista on työskennellä tietojenkäsittelytieteiden ammattilaisena. Suorittaminen on mahdollista täysin verkossa ja kurssin aikana on kolme määräaikaa, joihin mennessä saat palautetta opettajilta palauttamistasi tehtävistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla tietojenkäsittelyalan osa-alueet,
  • selittää tietojenkäsittelyalan keskeiset käsitteet,
  • nimetä historiallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia tietojenkäsittelyalan tutkimusaiheita,
  • tunnistaa tietojenkäsittelyalan työtehtävien ominaisuuksia ja vaatimuksia,
  • kuvailla hyvän tieteellisen käytännön ja tietojenkäsittelyalan ammattietiikan periaatteita,
  • hakea, analysoida, kyseenalaistaa ja jäsentää näihin liittyvää tietoa sekä
  • keskustella ja raportoida näistä kirjallisesti käyttäen yhtä tieteenalan lähdeviittauskäyttöä.

Opetus

Opintojakso koostuu luennoista, joilla kuvataan tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita, keskeisiä käsitteitä, historiallisesti merkittävää ja ajankohtaista tutkimusta, käytännön työelämää sekä hyvää tieteellistä käytäntöä ja ammattietiikkaa. Lisäksi tutustutaan tieteelliseen työhön liittyviin taitoihin kuuntelun, keskustelun, lukemisen, kriittisen ja luovan ajattelun, aineiston haun, jäsentämisen ja kirjallisen esittämisen avulla.

Opiskelumateriaali ja -tehtävät kurssin Moodle-alustalla. Opiskelu osioittain omaan tahtiin. Palautuksien määräajat kahden viikon välein.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Mikko Rajanen

Lisätietoa opinnoista

Oulun yliopisto
FITech-yhteyshenkilö Oulu

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Aihe:
Tietojenkäsittelytiede
Kurssikoodi:
810136P
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
11.3.–5.5.2024
Haun alkamispäivä:
07.11.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Oulun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Kenelle kurssi sopii:
Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelytieteistä ja tarvitsevat alan perustaitoja työssään tai opiskelujensa pohjaksi
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.