Takaisin kaikki kurssit

Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin

Yksittäinen kurssi

Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin -opintojaksolla on hyvä aloittaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelu. Se antaa sinulle tarvittavat perustiedot mm. alan keskeisistä käsitteistä ja ilmiöistä. Pääset harjoittelemaan myös myöhemmissä opinnoissa tarvittavia perustaitoja, kuten tieteellistä kirjoittamista ja kriittistä ajattelua.

Opintojakso on jäsennetty tietojenkäsittelytieteiden tutkimuksessa ja opetuksessa käytettyihin osa-alueisiin, jotka ovat vahvoja Oulun yliopistossa: ohjelmistotuotantoon ja tietojärjestelmiin. Lisäksi pääset tutustumaan, millaista on työskennellä tietojenkäsittelytieteiden ammattilaisena. Suorittaminen on mahdollista täysin verkossa ja kurssin aikana on kolme määräaikaa, joihin mennessä saat palautetta opettajilta palauttamistasi tehtävistä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvailla tietojenkäsittelyalan osa-alueet,
  • selittää tietojenkäsittelyalan keskeiset käsitteet,
  • nimetä historiallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia tietojenkäsittelyalan tutkimusaiheita,
  • tunnistaa tietojenkäsittelyalan työtehtävien ominaisuuksia ja vaatimuksia,
  • kuvailla hyvän tieteellisen käytännön ja tietojenkäsittelyalan ammattietiikan periaatteita,
  • hakea, analysoida, kyseenalaistaa ja jäsentää näihin liittyvää tietoa sekä
  • keskustella ja raportoida näistä kirjallisesti käyttäen yhtä tieteenalan lähdeviittauskäyttöä.

Opintojakso koostuu luennoista, joilla kuvataan tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita, keskeisiä käsitteitä, historiallisesti merkittävää ja ajankohtaista tutkimusta, käytännön työelämää sekä hyvää tieteellistä käytäntöä ja ammattietiikkaa. Lisäksi tutustutaan tieteelliseen työhön liittyviin taitoihin kuuntelun, keskustelun, lukemisen, kriittisen ja luovan ajattelun, aineiston haun, jäsentämisen ja kirjallisen esittämisen avulla.

Kurssi on suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Ei tenttiä.

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Henrik Hedberg
henrik.hedberg(at)oulu.fi

Hakua koskevat kysymykset

FITech
Pilvi Lempiäinen , Opintopalveluiden päällikkö
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Tietojenkäsittelytiede
Kurssikoodi:
810136P
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
24.8.–25.10.2020
Viimeinen hakupäivä:
17.8.2020
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Kohderyhmä:
Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelytieteistä ja tarvitsevat alan perustaitoja työssään tai opiskelujensa pohjaksi
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.