Back to all courses

Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin -opintojaksolla on hyvä aloittaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelu. Se antaa sinulle tarvittavat perustiedot mm. alan keskeisistä käsitteistä ja ilmiöistä. Pääset harjoittelemaan myös myöhemmissä opinnoissa tarvittavia perustaitoja, kuten tieteellistä kirjoittamista ja kriittistä ajattelua.

Opintojakso on jäsennetty tietojenkäsittelytieteiden tutkimuksessa ja opetuksessa käytettyihin osa-alueisiin, jotka ovat vahvoja Oulun yliopistossa: ohjelmistotuotantoon ja tietojärjestelmiin. Lisäksi pääset tutustumaan, millaista on työskennellä tietojenkäsittelytieteiden ammattilaisena. Suorittaminen on mahdollista täysin verkossa ja kurssin aikana on kolme määräaikaa, joihin mennessä saat palautetta opettajilta palauttamistasi tehtävistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla tietojenkäsittelyalan osa-alueet,
  • selittää tietojenkäsittelyalan keskeiset käsitteet,
  • nimetä historiallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia tietojenkäsittelyalan tutkimusaiheita,
  • tunnistaa tietojenkäsittelyalan työtehtävien ominaisuuksia ja vaatimuksia,
  • kuvailla hyvän tieteellisen käytännön ja tietojenkäsittelyalan ammattietiikan periaatteita,
  • hakea, analysoida, kyseenalaistaa ja jäsentää näihin liittyvää tietoa sekä
  • keskustella ja raportoida näistä kirjallisesti käyttäen yhtä tieteenalan lähdeviittauskäyttöä.

Opetus

Opintojakso koostuu luennoista, joilla kuvataan tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita, keskeisiä käsitteitä, historiallisesti merkittävää ja ajankohtaista tutkimusta, käytännön työelämää sekä hyvää tieteellistä käytäntöä ja ammattietiikkaa. Lisäksi tutustutaan tieteelliseen työhön liittyviin taitoihin kuuntelun, keskustelun, lukemisen, kriittisen ja luovan ajattelun, aineiston haun, jäsentämisen ja kirjallisen esittämisen avulla.

Opiskelumateriaali ja -tehtävät kurssin Moodle-alustalla. Opiskelu osioittain omaan tahtiin. Palautuksien määräajat kahden viikon välein.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Oulu
Henrik Hedberg

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Data science
Course code:
810136P
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
14.3.–8.5.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Study suitable for:
Persons interested in data science and who need basic knowledge of the field in their work or studies
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.