Takaisin kaikki kurssit

Käyttäjäkokemus (UX)

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 60 aikuisopiskelijaa

Oletko kiinnostunut käyttöliittymäsuunnittelusta ja ehkä jo suorittanut Vaasan yliopiston käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvän kurssin Introduction to human computer interaction?

Tällä kurssilla opit, miten käyttäjäkokemukseen voidaan vaikuttaa ja miten sitä voidaan suunnitella erilaisilla menetelmillä.

Kurssin sisältö

 • Käyttäjäkokemuksen määrittely ja käyttäjäkokemuksen suunnitteluun liittyviin menetelmiin tutustuminen.
 • Ajankohtaiseen käyttäjäkokemukseen liittyvään tutkimukseen tutustuminen ja sen käsittely ryhmän kesken.
 • Interaktiivisen järjestelmän käyttäjäkokemuksen parantamiseen liittyvä harjoitustyö pienryhmissä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää mitä käyttäjäkokemus tarkoittaa ja millaiset tekijät vaikuttavat hyvään käyttäjäkokemukseen interaktiivisten järjestelmien kontekstissa
 • tuntee käyttäjäkokemuksen suunnitteluun liittyvät menetelmät ja osaa hyödyntää niitä
 • on syventänyt osaamistaan aiheeseen liittyvästä keskeisestä tutkimuksesta ja kerryttänyt valmiuksia itsenäiseen tiedonhakuun aiheeseen liittyen
 • on kehittänyt analyyttista ja kriittistä ajattelua, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kehittänyt tuotekehitykseen liittyvää osaamistaan.

Kurssimateriaali

Tieteelliset artikkelit opettajan ohjeiden mukaan.

Lisäksi suositellaan:

 • Benyon, David (2018 or newer). Designing user experience: a guide to HCI, UX and interaction design. Pearson.
 • Cooper, Reimann, Cronin & Noessel (2014). About the Face. The essential of interaction design. Wiley.
 • Shneiderman B., and Plaisant C. et al (2017). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction.
 • J. Preece, Y. Rogers & H. Sharp (2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Wiley.

Opetuksen aikataulu

 • Kurssi sisältää aikataulutettuja tapaamisia. Osa näistä on nähtävänä Vaasan yliopiston opinto-oppaassa ja osa sovitaan kurssin aikana. Aikataulu julkaistaan myöhemmin opinto-oppaassa.
 • Kaikki luentokerrat järjestetään Zoomissa ja ne tallennetaan (tapaamiset eivät ole pakollisia, paitsi joko 4.3. tai 11.3. tulee osallistua harjoitustyön esitykseen).

Suoritustapa

Työpajatyöskentely, esitykset ja harjoitustyö.

Harjoitustyö

Harjoitustyön aiheena on määrittää käyttäjälähtöisesti mitkä ovat käyttäjäkokemustavoitteet ja millä keinoilla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa käyttöliittymän käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Harjoitustyö toteutetaan n. 3-4 opiskelijan ryhmissä. Harjoitustyö on pakollinen kurssin suorittamiseksi.

”Tutkimusryhmä” tutustuu tieteellisiin artikkeleihin, jotka liittyvät co-creation/co-design-lähestymistapoihin sekä UX-analyysimenetelmiin, joita on esitelty kurssin luennoilla. Ryhmä suunnittelee, valmistelee ja fasilitoi co-creation työpajan. Ryhmä raportoi kaikki tulokset omaan artikkeliin sekä tekee yhteenvedon ja aiemmista tieteellisistä artikkeleista, sekä käyttäjätutkimukseen perustuvista tuloksista.

Lisätietoja Vaasan yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

käyttöliittymä, käytettävyys, käyttäjäkokemus, usability, user experience, user interface, UI

Vastuuopettajat

Vaasan yliopisto
Laura Havinen
Vaasan yliopisto
Juho-Pekka Mäkipää

Lisätietoa opinnoista

Vaasan yliopisto
FITech-yhteyshenkilö Vaasa

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Käyttöliittymät ja käytettävyys
Kurssikoodi:
TITE3380
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
15.1.–11.3.2024
Haun alkamispäivä:
07.11.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Vaasan yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija
Opetustapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvän termistön hallinta. Lisäksi on suositeltavaa, että olet suorittanut jonkin käyttöliittymäsuunnittelun peruskurssin.
Kenelle kurssi sopii:
Käyttöliittymäsuunnitteluun perehtyville ja ohjelmoijille, jotka joutuvat arvioimaan sovelluksen käytettävyyttä ja tekemään itsenäisiä, käyttäjäkokemukseen vaikuttavia design-ratkaisuja.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.