Back to all courses

Käyttäjäkokemus (UX)

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 60 aikuisopiskelijaa

Oletko kiinnostunut käyttöliittymäsuunnittelusta ja ehkä jo suorittanut Vaasan yliopiston käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvän kurssin Introduction to human computer interaction?

Tällä kurssilla opit, miten käyttäjäkokemukseen voidaan vaikuttaa ja miten sitä voidaan suunnitella erilaisilla menetelmillä.

Kurssin sisältö

 • Käyttäjäkokemuksen määrittely ja käyttäjäkokemuksen suunnitteluun liittyviin menetelmiin tutustuminen.
 • Ajankohtaiseen käyttäjäkokemukseen liittyvään tutkimukseen tutustuminen ja sen käsittely ryhmän kesken.
 • Interaktiivisen järjestelmän käyttäjäkokemuksen parantamiseen liittyvä harjoitustyö pienryhmissä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää mitä käyttäjäkokemus tarkoittaa ja millaiset tekijät vaikuttavat hyvään käyttäjäkokemukseen interaktiivisten järjestelmien kontekstissa
 • tuntee käyttäjäkokemuksen suunnitteluun liittyvät menetelmät ja osaa hyödyntää niitä
 • on syventänyt osaamistaan aiheeseen liittyvästä keskeisestä tutkimuksesta ja kerryttänyt valmiuksia itsenäiseen tiedonhakuun aiheeseen liittyen
 • on kehittänyt analyyttista ja kriittistä ajattelua, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kehittänyt tuotekehitykseen liittyvää osaamistaan.

Kurssimateriaali

Tieteelliset artikkelit opettajan ohjeiden mukaan.

Lisäksi suositellaan:

 • Benyon, David (2018 or newer). Designing user experience: a guide to HCI, UX and interaction design. Pearson.
 • Cooper, Reimann, Cronin & Noessel (2014). About the Face. The essential of interaction design. Wiley.
 • Shneiderman B., and Plaisant C. et al (2017). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction.
 • J. Preece, Y. Rogers & H. Sharp (2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Wiley.

Opetuksen aikataulu

 • Kurssi sisältää aikataulutettuja tapaamisia. Osa näistä on nähtävänä Vaasan yliopiston opinto-oppaassa ja osa sovitaan kurssin aikana. Aikataulu julkaistaan myöhemmin opinto-oppaassa.
 • Kaikki luentokerrat järjestetään Zoomissa ja ne tallennetaan (tapaamiset eivät ole pakollisia, paitsi joko 4.3. tai 11.3. tulee osallistua harjoitustyön esitykseen).

Suoritustapa

Työpajatyöskentely, esitykset ja harjoitustyö.

Harjoitustyö

Harjoitustyön aiheena on määrittää käyttäjälähtöisesti mitkä ovat käyttäjäkokemustavoitteet ja millä keinoilla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa käyttöliittymän käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Harjoitustyö toteutetaan n. 3-4 opiskelijan ryhmissä. Harjoitustyö on pakollinen kurssin suorittamiseksi.

”Tutkimusryhmä” tutustuu tieteellisiin artikkeleihin, jotka liittyvät co-creation/co-design-lähestymistapoihin sekä UX-analyysimenetelmiin, joita on esitelty kurssin luennoilla. Ryhmä suunnittelee, valmistelee ja fasilitoi co-creation työpajan. Ryhmä raportoi kaikki tulokset omaan artikkeliin sekä tekee yhteenvedon ja aiemmista tieteellisistä artikkeleista, sekä käyttäjätutkimukseen perustuvista tuloksista.

Lisätietoja Vaasan yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

käyttöliittymä, käytettävyys, käyttäjäkokemus, usability, user experience, user interface, UI

Responsible teachers

University of Vaasa
Laura Havinen
University of Vaasa
Juho-Pekka Mäkipää

Further information about the course and studying

University of Vaasa
FITech contact person Vaasa

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
User interfaces and usability
Course code:
TITE3380
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
15.1.–11.3.2024
Application start date:
07.11.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Vaasa
Who can apply:
Adult learner
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Knowledge of terminology related to user interface design. It is also recommended that you have completed a basic course in user interface design.
Course suitable for:
People who are learning UI design and programmers who need to assess the usability of an application and make independent design decisions that affect the user experience.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.