Takaisin kaikki kurssit

Käyttöjärjestelmät

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssin aikana käydään läpi käyttöjärjestelmien perusteet ja niiden päätoiminnot. Kurssin aiheita ovat käyttöjärjestelmien perusrakenne ja -palvelut, prosessien hallinta, vuorovaikutteisten prosessien koordinointi, lukkiutuminen, muistin hallinta, virtuaalimuisti, massamuistin hallinta ja tiedostojärjestelmät.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • Osaa selittää käyttöjärjestelmän perusrakenteen ja siihen liittyvät toiminnalliset osa-alueet
  • Kykenee osoittamaan prosessien hallinnassa ja synkronoinnissa olevat ongelmat ja soveltamaan opittuja menetelmiä perusongelmien ratkaisemisessa
  • Osaa selittää prosessien lukkiutumiseen liittyvät syyt ja seuraukset sekä osaa analysoida niitä tavallisempien käyttöjärjestelmissä tapahtuvien tilanteiden kannalta
  • Kykenee selittämään muistin hallinnan perusteet, virtuaalimuistin käytön moderneissa käyttöjärjestelmissä sekä yleisimpien tiedostojärjestelmien perusrakenteen

Opetus

  • Luentoja kaksi kertaa viikossa. Luentotallenteet ja muu materiaali ovat saatavilla kurssin Moodle-alustalla. Vapaaehtoiset luentotehtävät avautuvat aina luennon jälkeen ja ne pitää palauttaa kahden viikon sisällä.
  • Kurssiin liittyy myös tehtävä harjoitustyö, joka pitää palauttaa hyväksytysti ennen tenttiä.
  • Tentti järjestetään toukokuun alussa.

Kurssin tentti sekä laboratoriharjoitus suoritetaan kampuksella.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

computer operating systems

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Juha Röning

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Oulun yliopisto
FITech-yhteyshenkilö Oulu

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Aihe:
Tietokonetekniikka
Kurssikoodi:
521453A
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
11.3.–5.5.2024
Haun alkamispäivä:
07.11.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Oulun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Monimuoto-opetus
Paikkakunta:
Oulu
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ohjelmointitaito sekä perusymmärrys tietokonejärjestelmien toiminnasta. Suositeltavia esitietokursseja ovat "Ohjelmoinnin alkeet" sekä "Tietokonejärjestelmät".
Kenelle kurssi sopii:
Opiskelijat, jotka hyötyvät käyttöjärjestelmien toiminnan tuntemuksesta, kuten resurssi- tai suoritusaikakriittiset ohjelmistojen parissa toimivat.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan