Takaisin kaikki kurssit

Käyttöjärjestelmät

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssin aikana käydään läpi käyttöjärjestelmien perusteet ja niiden päätoiminnot. Kurssin aiheita ovat prosessit ja palvelut, interaktiiviset prosessit, käyttöjärjestelmän lukitus, muistin hallinta, virtuaalimuisti ja massamuisti, tiedostojärjestelmä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • Osaa selittää käyttöjärjestelmän perusrakenteen ja siihen liittyvät toiminnalliset osa-alueet
  • Kykenee osoittamaan prosessien hallinnassa ja synkronoinnissa olevat ongelmat ja soveltamaan opittuja menetelmiä perusongelmien ratkaisemisessa
  • Osaa selittää prosessien lukkiutumiseen liittyvät syyt ja seuraukset sekä osaa analysoida niitä tavallisempien käyttöjärjestelmissä tapahtuvien tilanteiden kannalta
  • Kykenee selittämään muistin hallinnan perusteet, virtuaalimuistin käytön moderneissa käyttöjärjestelmissä sekä yleisimpien tiedostojärjestelmien perusrakenteen

Kurssi perustuu kirjaan Silberschatz, A., Galvin P., Gagne G.: Operating System Concepts, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc., 2003. Kappaleet 1-12. Lisäksi luentokalvot ja harjoituksen materiaali.

Opintojakso suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetulla harjoituksella. Kurssi voidaan suorittaa EXAM-tenttiä lukuunottamatta itsenäisenä työskentelynä sekä verkko-opintoina. Tentistä sovitaan opettajan kanssa.

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

computer operating systems

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Oulun yliopisto
Riku Hietaniemi
riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Juha Röning
juha.roning(at)oulu.fi

Hakua koskevat kysymykset

FITech
Pilvi Lempiäinen , Opintopalveluiden päällikkö
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Tietokonetekniikka
Kurssikoodi:
521453A
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
15.3.–5.5.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ohjelmointitaito sekä perusymmärrys tietokonejärjestelmien toiminnasta. Suositeltavia esitietokursseja ovat 521141P Ohjelmoinnin alkeet sekä 521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin.
Kohderyhmä:
Opiskelijat, jotka hyötyvät käyttöjärjestelmien toiminnan tuntemuksesta, kuten resurssi- tai suoritusaikakriittiset ohjelmistojen parissa toimivat.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan