Back to all courses

Käyttöjärjestelmät

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta suomalaiseen yliopistoon.

Kurssin aikana käydään läpi käyttöjärjestelmien perusteet ja niiden päätoiminnot. Kurssin aiheita ovat käyttöjärjestelmien perusrakenne ja -palvelut, prosessien hallinta, vuorovaikutteisten prosessien koordinointi, lukkiutuminen, muistin hallinta, virtuaalimuisti, massamuistin hallinta ja tiedostojärjestelmät.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • Osaa selittää käyttöjärjestelmän perusrakenteen ja siihen liittyvät toiminnalliset osa-alueet
  • Kykenee osoittamaan prosessien hallinnassa ja synkronoinnissa olevat ongelmat ja soveltamaan opittuja menetelmiä perusongelmien ratkaisemisessa
  • Osaa selittää prosessien lukkiutumiseen liittyvät syyt ja seuraukset sekä osaa analysoida niitä tavallisempien käyttöjärjestelmissä tapahtuvien tilanteiden kannalta
  • Kykenee selittämään muistin hallinnan perusteet, virtuaalimuistin käytön moderneissa käyttöjärjestelmissä sekä yleisimpien tiedostojärjestelmien perusrakenteen

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Lisäksi mahdollisuus suorittaa kurssi + EXAM-tentti verkossa kurssiaikataulun puitteissa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

computer operating systems

Further information about the studies

University of Oulu
Riku Hietaniemi
riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Responsible teacher

University of Oulu
Juha Röning
juha.roning(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg , Study services designer
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Computer engineering
Course code:
521453A
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
15.3.–5.5.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact,
Online
Place of contact learning:
Oulu
Language:
Finnish
General prerequisites:
Programming skills and basic understanding on how operating systems work. Recommended prerequisite courses are "Ohjelmoinnin alkeet" and "Tietokonejärjestelmät".
Study suitable for:
Students who benefit knowing how operating systems work, e.g. someone working with software that is critical on resource or performance time.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.