Back to all courses

Käyttöjärjestelmät

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssin aikana käydään läpi käyttöjärjestelmien perusteet ja niiden päätoiminnot. Kurssin aiheita ovat prosessit ja palvelut, interaktiiviset prosessit, käyttöjärjestelmän lukitus, muistin hallinta, virtuaalimuisti ja massamuisti, tiedostojärjestelmä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • Osaa selittää käyttöjärjestelmän perusrakenteen ja siihen liittyvät toiminnalliset osa-alueet
  • Kykenee osoittamaan prosessien hallinnassa ja synkronoinnissa olevat ongelmat ja soveltamaan opittuja menetelmiä perusongelmien ratkaisemisessa
  • Osaa selittää prosessien lukkiutumiseen liittyvät syyt ja seuraukset sekä osaa analysoida niitä tavallisempien käyttöjärjestelmissä tapahtuvien tilanteiden kannalta
  • Kykenee selittämään muistin hallinnan perusteet, virtuaalimuistin käytön moderneissa käyttöjärjestelmissä sekä yleisimpien tiedostojärjestelmien perusrakenteen

Kurssi perustuu kirjaan Silberschatz, A., Galvin P., Gagne G.: Operating System Concepts, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc., 2003. Kappaleet 1-12. Lisäksi luentokalvot ja harjoituksen materiaali.

Opintojakso suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetulla harjoituksella. Kurssi voidaan suorittaa EXAM-tenttiä lukuunottamatta itsenäisenä työskentelynä sekä verkko-opintoina. Tentistä sovitaan opettajan kanssa.

Lisätietoa Oulun yliopiston sivuilla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

computer operating systems

Further information about the studies

University of Oulu
Riku Hietaniemi
riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Responsible teacher

University of Oulu
Juha Röning
juha.roning(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Computer engineering
Course code:
521453A
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
9.3.–6.5.2020
Application deadline:
2.3.2020
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Oulu
Language:
Finnish
General prerequisites:
Programming skills and basic understanding on how operating systems work. Recommended prerequisite courses are 521141P Ohjelmoinnin alkeet and 521286A Tietokonejärjestelmät.
Study suitable for:
Students who benefit knowing how operating systems work, e.g. someone working with software that is critical on resource or performance time.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.