Back to all courses

Käyttöjärjestelmät

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssin aikana käydään läpi käyttöjärjestelmien perusteet ja niiden päätoiminnot. Kurssin aiheita ovat käyttöjärjestelmien perusrakenne ja -palvelut, prosessien hallinta, vuorovaikutteisten prosessien koordinointi, lukkiutuminen, muistin hallinta, virtuaalimuisti, massamuistin hallinta ja tiedostojärjestelmät.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • Osaa selittää käyttöjärjestelmän perusrakenteen ja siihen liittyvät toiminnalliset osa-alueet
  • Kykenee osoittamaan prosessien hallinnassa ja synkronoinnissa olevat ongelmat ja soveltamaan opittuja menetelmiä perusongelmien ratkaisemisessa
  • Osaa selittää prosessien lukkiutumiseen liittyvät syyt ja seuraukset sekä osaa analysoida niitä tavallisempien käyttöjärjestelmissä tapahtuvien tilanteiden kannalta
  • Kykenee selittämään muistin hallinnan perusteet, virtuaalimuistin käytön moderneissa käyttöjärjestelmissä sekä yleisimpien tiedostojärjestelmien perusrakenteen

Opetus

  • Luentoja kaksi kertaa viikossa. Luentotallenteet ja muu materiaali ovat saatavilla kurssin Moodle-alustalla. Vapaaehtoiset luentotehtävät avautuvat aina luennon jälkeen ja ne pitää palauttaa kahden viikon sisällä.
  • Kurssiin liittyy myös tehtävä harjoitustyö, joka pitää palauttaa hyväksytysti ennen tenttiä.
  • Tentti järjestetään toukokuun alussa.

Kurssin tentti sekä laboratoriharjoitus suoritetaan kampuksella.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

computer operating systems

Responsible teacher

University of Oulu
Juha Röning

Further information about the studies

University of Oulu
FITech contact person Oulu

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Computer engineering
Course code:
521453A
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
11.3.–5.5.2024
Application start date:
07.11.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Oulu
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Programming skills and basic understanding on how operating systems work. Recommended prerequisite courses are "Ohjelmoinnin alkeet" and "Tietokonejärjestelmät".
Course suitable for:
Students who benefit knowing how operating systems work, e.g. someone working with software that is critical on resource or performance time.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.