Takaisin kaikki kurssit

Käyttöliittymien perusteet

Yksittäinen kurssi

Kurssin pääpaino on graafisten käyttöliittymien eri osa-alueissa, joista käydään läpi ikkunointi ja erilaiset keskustelutavat ja -tyylit (lomakkeet ja dialogit, valikot, hyperteksti, suorakäsittely, elekomennot, komentokieli, älykkäät agentit) suunnitteluohjeineen eri päätelaitteilla ja käyttökonteksteissa. Lähdemateriaalina käytetään ajantasaisia järjestelmäkohtaisia tyylioppaita ja suunnittelumalleja sekä tutkimusartikkeleita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee graafisten käyttöliittymien peruskontrollit, ikkunointiratkaisut ja vuorovaikutustavat ja osaa analysoida niiden käytettävyyttä esimerkkitilanteissa
  • osaa suunnitella sujuvaan keskusteluun ja käyttäjän avustamiseen tarvittavaa toiminnallisuutta hiiren käyttöön tai kosketukseen perustuvissa käyttöliittymissä
  • tuntee ja osaa käyttää apunaan järjestelmäkohtaisia käyttöliittymätyylioppaita sekä yleisiä suunnittelumalleja
  • tunnistaa nykypäivän ja tulevaisuuden teknologioihin eri käyttötilanteissa liittyviä kehittämisen haasteita ja käytettävyyskysymyksiä
  • tuntee graafisten käyttöliittymien historiaa

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Teemu Rauhala

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Saila Ovaska

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Käyttöliittymät ja käytettävyys
Kurssikoodi:
TIEA1
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
7.1.–31.5.2020
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Lähiopetus
Paikkakunta:
Tampere
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Tietämystä seuraavista aiheista: käyttöliittymät, vuorovaikutussuunnittelu, käytettävyys, käyttäjäkokemus ja laatu, ihmiskeskeinen suunnittelu ja hyvän suunnittelun periaatteet.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.