Back to all courses

Käyttöliittymien perusteet

Individual course

Kurssin pääpaino on graafisten käyttöliittymien eri osa-alueissa, joista käydään läpi ikkunointi ja erilaiset keskustelutavat ja -tyylit (lomakkeet ja dialogit, valikot, hyperteksti, suorakäsittely, elekomennot, komentokieli, älykkäät agentit) suunnitteluohjeineen eri päätelaitteilla ja käyttökonteksteissa. Lähdemateriaalina käytetään ajantasaisia järjestelmäkohtaisia tyylioppaita ja suunnittelumalleja sekä tutkimusartikkeleita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee graafisten käyttöliittymien peruskontrollit, ikkunointiratkaisut ja vuorovaikutustavat ja osaa analysoida niiden käytettävyyttä esimerkkitilanteissa
  • osaa suunnitella sujuvaan keskusteluun ja käyttäjän avustamiseen tarvittavaa toiminnallisuutta hiiren käyttöön tai kosketukseen perustuvissa käyttöliittymissä
  • tuntee ja osaa käyttää apunaan järjestelmäkohtaisia käyttöliittymätyylioppaita sekä yleisiä suunnittelumalleja
  • tunnistaa nykypäivän ja tulevaisuuden teknologioihin eri käyttötilanteissa liittyviä kehittämisen haasteita ja käytettävyyskysymyksiä
  • tuntee graafisten käyttöliittymien historiaa

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Saila Ovaska
saila.ovaska(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Course code:
TIEA1
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
7.1.–31.5.2020
Application deadline:
16.12.2019
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Tietämystä seuraavista aiheista: käyttöliittymät, vuorovaikutussuunnittelu, käytettävyys, käyttäjäkokemus ja laatu, ihmiskeskeinen suunnittelu ja hyvän suunnittelun periaatteet.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.