Back to all courses

Käyttöliittymien perusteet

Individual course

Kurssin pääpaino on graafisten käyttöliittymien eri osa-alueissa, joista käydään läpi ikkunointi ja erilaiset keskustelutavat ja -tyylit (lomakkeet ja dialogit, valikot, hyperteksti, suorakäsittely, elekomennot, komentokieli, älykkäät agentit) suunnitteluohjeineen eri päätelaitteilla ja käyttökonteksteissa. Lähdemateriaalina käytetään ajantasaisia järjestelmäkohtaisia tyylioppaita ja suunnittelumalleja sekä tutkimusartikkeleita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee graafisten käyttöliittymien peruskontrollit, ikkunointiratkaisut ja vuorovaikutustavat ja osaa analysoida niiden käytettävyyttä esimerkkitilanteissa
  • osaa suunnitella sujuvaan keskusteluun ja käyttäjän avustamiseen tarvittavaa toiminnallisuutta hiiren käyttöön tai kosketukseen perustuvissa käyttöliittymissä
  • tuntee ja osaa käyttää apunaan järjestelmäkohtaisia käyttöliittymätyylioppaita sekä yleisiä suunnittelumalleja
  • tunnistaa nykypäivän ja tulevaisuuden teknologioihin eri käyttötilanteissa liittyviä kehittämisen haasteita ja käytettävyyskysymyksiä
  • tuntee graafisten käyttöliittymien historiaa

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala

Responsible teacher

Tampere University
Saila Ovaska

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
User interfaces and usability
Course code:
TIEA1
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
7.1.–31.5.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Contact
Place of contact learning:
Tampere
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Tietämystä seuraavista aiheista: käyttöliittymät, vuorovaikutussuunnittelu, käytettävyys, käyttäjäkokemus ja laatu, ihmiskeskeinen suunnittelu ja hyvän suunnittelun periaatteet.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.