Takaisin kaikki kurssit

Kravhantering av mjukvarusystem

Yksittäinen kurssi

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i metoder, tekniker och verktyg för att analysera krav, behov och genomförbart av mjukvarusystem.

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna

  • definiera och förstå skillnaden mellan olika systemutvecklingsmetodologier och livscykler.
  • definiera och utföra en kravanalys samt förstå och definiera alla aspekter som täcks av en kravanalys (användbarhet, säkerhet, etik, legala aspekter osv).
  • analysera ett domänproblem och modellera detta problem med hjälp av lämpliga modelleringstekniker.

Föreläsningarna och övningarna görs på campus men föreläsningarna streamas och finns även senare på Moodle. FITech-studerande kan alltså ta del av dem online. Föreläsningstider hittas i studiehandboken. En del av föreläsningarna och labbarna görs på engelska. OBS! Tentamen görs på campus i Åbo.

Föreläsningar och övningar tisdagar 12.15–14.00 och onsdagar 12.15–15.45, streamas och läggs upp på Moodle i efterhand.

Mer information i Åbo Akademis studiehandbok.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

ohjelmistojärjestelmät software systems vaatimusten määrittely vaatimusanalyysi

Lisätietoa kursseista ja niiden suorittamisesta

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck, FITech ICT -yhteyshenkilö

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Digitalisaatio
Kurssikoodi:
IT00CD72
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
9.1.–17.3.2024
Haun alkamispäivä:
07.11.2022
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Åbo Akademi
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Monimuoto-opinnot
Paikkakunta:
Turku
Opetuskieli:
Englanti,
Ruotsi
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan