Back to all courses

Kravhantering av mjukvarusystem

Individual course

NB! You can find this course on the application form under the study programme Åbo Akademi FITech-ICT courses 3/2021 and choosing the right course from the drop down menu. Åbo Akademi will send you more information on the course practicalities ca 2 days after the application period has ended.

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i metoder, tekniker och verktyg för att analysera krav, behov och genomförbart av mjukvarusystem.

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

  • definiera och förstå skillnaden mellan olika systemutvecklingsmetodologier och livscykler
  • definiera och utföra en kravanalys samt förstå och definiera alla aspekter som täcks av en kravanalys (användbarhet, säkerhet, etik, legala aspekter osv)
  • analysera ett domänproblem och modellera detta problem med hjälp av lämpliga modelleringstekniker (t.ex. UML)

Kursens föreläsningar kommer att streamas. Projektarbetet inkluderar obligatoriska möten som kräver närvaro. Kursexamen ordnas på Åbo Akademis campus.

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

ohjelmistojärjestelmät software systems vaatimusten määrittely vaatimusanalyysi

Further information about the courses and studying

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
IT00CD72
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
12.1.–21.3.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme