Back to all courses

Kravhantering av mjukvarusystem

Individual course

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i metoder, tekniker och verktyg för att analysera krav, behov och genomförbart av mjukvarusystem.

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

  • definiera och förstå skillnaden mellan olika systemutvecklingsmetodologier och livscykler
  • definiera och utföra en kravanalys samt förstå och definiera alla aspekter som täcks av en kravanalys (användbarhet, säkerhet, etik, legala aspekter osv)
  • analysera ett domänproblem och modellera detta problem med hjälp av lämpliga modelleringstekniker (t.ex. UML)

Tidtabell:

  • veckor 2–11: tis kl. 14–16, ons kl. 14–16

Kursens föreläsningar kommer att streamas. Projektarbetet inkluderar obligatoriska möten som kräver närvaro. Kursexamen ordnas på Åbo Akademis campus.

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

Further information about the studies

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
451105.0
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
7.1.–15.3.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.