Back to all courses

Kravhantering av mjukvarusystem

Individual course

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i metoder, tekniker och verktyg för att analysera krav, behov och genomförbart av mjukvarusystem.

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna

  • definiera och förstå skillnaden mellan olika systemutvecklingsmetodologier och livscykler.
  • definiera och utföra en kravanalys samt förstå och definiera alla aspekter som täcks av en kravanalys (användbarhet, säkerhet, etik, legala aspekter osv).
  • analysera ett domänproblem och modellera detta problem med hjälp av lämpliga modelleringstekniker (t.ex. UML).

Föreläsningarna och övningarna ordnas på campus, men föreläsningarna streamas och finns även senare på Moodle. Projektarbetet utförs via Teams. Tenten görs på campus.

Mer information i Åbo Akademis studiehandbok.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

ohjelmistojärjestelmät software systems vaatimusten määrittely vaatimusanalyysi

Further information about the courses and studying

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck, FITech ICT contact person

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
IT00CD76-3002
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–20.3.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme