Takaisin kaikki kurssit

Kyberturvallisuus I: perusteet

Yksittäinen kurssi

Tämä kurssi vastaa kysymyksiin

  • Mitä tietoturvallisuus on ja mitä sillä tarkoitetaan?
  • Mitä on käytännön tietoturvatyö?

Kurssin sisältö

  • Tietoturvallisuus uhkien kautta tarkasteltuna.
  • Tietoturvallisuus sitä tarvitsevien elämänalojen kautta tarkasteltuna, eli tietoturvallisuuden osa-alueet.
  • Tietoturvallisuuden yleiset mekanismit ja periaatteet.
  • Tietoturvatietämyksen keskeiset lähteet: standardit, ohjeistot ja lainsäädäntö.
  • Tietoturvaosaamisen erilaiset tasot ja alat.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija

  • tunnistaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä uhkia ja vastuita;
  • tuntee laajalti tietoturvallisuuden käsitteistöä, periaatteita ja mekanismeja;
  • tietää minkälaista ja mistä saatavaa lisätietoa ja -taitoa hän tarvitsee voidakseen toteuttaa erilaisia tietoturvallisuustehtäviä eri sovellusaloilla.

Suoritustapa

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Rekisteröidy Harpoon ja lähetä viestiä opettajalle (tämä tehdään tällä hetkellä erillisopintoja suoritettaessa).

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Marko Helenius

Lisätietoa kurssista ja suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Teemu Rauhala, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
Digitalisaatio,
Tietoturva
Kurssikoodi:
COMP.SEC.100
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
Jatkuvasti käynnissä
Viimeinen hakupäivä:
Jatkuva ilmoittautuminen
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Englanti,
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kursin suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista kyberturvallisuudesta.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.