Takaisin kaikki kurssit

Kyberturvallisuus I: perusteet

Yksittäinen kurssi

Tämä kurssi vastaa kysymyksiin

  • Mitä tietoturvallisuus on ja mitä sillä tarkoitetaan?
  • Mitä on käytännön tietoturvatyö?

Kurssin sisältö

  • Tietoturvallisuus uhkien kautta tarkasteltuna.
  • Tietoturvallisuus sitä tarvitsevien elämänalojen kautta tarkasteltuna, eli tietoturvallisuuden osa-alueet.
  • Tietoturvallisuuden yleiset mekanismit ja periaatteet.
  • Tietoturvatietämyksen keskeiset lähteet: standardit, ohjeistot ja lainsäädäntö.
  • Tietoturvaosaamisen erilaiset tasot ja alat.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin, opiskelija

  • tunnistaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä uhkia ja vastuita;
  • tuntee laajalti tietoturvallisuuden käsitteistöä, periaatteita ja mekanismeja;
  • tietää minkälaista ja mistä saatavaa lisätietoa ja -taitoa hän tarvitsee voidakseen toteuttaa erilaisia tietoturvallisuustehtäviä eri sovellusaloilla.

Suoritustapa

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Hakemuksia ei käsitellä 18.6. -31.7.2022 välisenä aikana.

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Marko Helenius

Lisätietoa kurssista ja suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Teemu Rauhala, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
Digitalisaatio,
Tietoturva
Kurssikoodi:
COMP.SEC.100
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
Jatkuvasti käynnissä
Viimeinen hakupäivä:
Jatkuva ilmoittautuminen
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Englanti,
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kursin suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista kyberturvallisuudesta.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.