Takaisin kaikki kurssit

Langattomat teknologiat

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 10

Kurssi antaa yleiskuvan nykyisistä langattomista teknologioista.

Kurssilla annetaan perustiedot langattomaan tiedonsiirtoon sekä nykyisiin langattomiin tietoliikenneteknologioihin. Tarkemmin tutustutaan lähiverkkojen, sensoriverkkojen sekä LPWAN verkkojen teknologioihin. Lisäksi tutustutaan Matkapuhelinverkkojen kehitykseen sekä nykyisiin, että tuleviin teknologioihin.

Opintojakson suoritettuaan

  • opiskelijalla on hyvä käsitys tarjolla olevista langattomista teknologioista ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin.
  • opiskelija osaa hahmottaa signaalin kuuluvuuteen vaikuttavia tekijöitä niin ympäristön, antennien kuin moduloinninkin kautta.
  • opiskelija ymmärtää myös miten erilaiset kanavallepääsymekanismit toimivat ja vaikuttavat radiokanavan tehokkuuteen.

Luentojen aihesisältönä on mm. radiotekniikkaan liittyviä käsitteitä, signaalin eteneminen, modulaatiot, antennit, kanavan varaus, katsaus lyhyen kantaman radioteknologioihin kuten WLAN, Bluetooth, LRWPAN ja RFID/NFC sekä myös pitkän kantaman teknologioihin LPWAN. Lisäksi matkapuhelinverkkojen kehitys, solukkojärjestelmä, nykyiset ja tulevat järjestelmät.

Kurssimateriaalit

  • Andrea Goldsmith: Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.
  • David Tse and Pramod Viswanath: Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press, 2005.
  • Theodore S. Rappaport: Wireless Communications: Principles and Practice (2nd Edition), 2002.
  • Luentovideot ja -kalvot sekä oheismateriaalina jaettava muu kirjallinen materiaali.

Opetustapa

Verkkokurssi. Ei edellytä läsnäoloa. Luennot katsottavissa ajasta ja paikasta riippumatta.

Harjoitustehtävillä 1–2 vko määräaika, jonka sisällä tehtävät tehtävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Jyväskylän yliopisto
Jukka Ihalainen

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Teemat:
5G-teknologia,
Langaton teknologia
Kurssikoodi:
TIES436
Opintopisteet
3–5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
16.8.–21.11.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Jyväskylän yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Tietojenkäsittelynalan perus- ja aineopinnot tai vastaava osaaminen. Hieman tietoa tietokoneverkoista sekä tietoliikenneverkoista.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.