Back to all courses

Langattomat teknologiat

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 10

Kurssi antaa yleiskuvan nykyisistä langattomista teknologioista.

Kurssilla annetaan perustiedot langattomaan tiedonsiirtoon sekä nykyisiin langattomiin tietoliikenneteknologioihin. Tarkemmin tutustutaan lähiverkkojen, sensoriverkkojen sekä LPWAN verkkojen teknologioihin. Lisäksi tutustutaan Matkapuhelinverkkojen kehitykseen sekä nykyisiin, että tuleviin teknologioihin.

Opintojakson suoritettuaan

  • opiskelijalla on hyvä käsitys tarjolla olevista langattomista teknologioista ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin.
  • opiskelija osaa hahmottaa signaalin kuuluvuuteen vaikuttavia tekijöitä niin ympäristön, antennien kuin moduloinninkin kautta.
  • opiskelija ymmärtää myös miten erilaiset kanavallepääsymekanismit toimivat ja vaikuttavat radiokanavan tehokkuuteen.

Luentojen aihesisältönä on mm. radiotekniikkaan liittyviä käsitteitä, signaalin eteneminen, modulaatiot, antennit, kanavan varaus, katsaus lyhyen kantaman radioteknologioihin kuten WLAN, Bluetooth, LRWPAN ja RFID/NFC sekä myös pitkän kantaman teknologioihin LPWAN. Lisäksi matkapuhelinverkkojen kehitys, solukkojärjestelmä, nykyiset ja tulevat järjestelmät.

Kurssimateriaalit

  • Andrea Goldsmith: Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.
  • David Tse and Pramod Viswanath: Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press, 2005.
  • Theodore S. Rappaport: Wireless Communications: Principles and Practice (2nd Edition), 2002.
  • Luentovideot ja -kalvot sekä oheismateriaalina jaettava muu kirjallinen materiaali.

Opetustapa

Verkkokurssi. Ei edellytä läsnäoloa. Luennot katsottavissa ajasta ja paikasta riippumatta.

Harjoitustehtävillä 1–2 vko määräaika, jonka sisällä tehtävät tehtävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Jyväskylä
Jukka Ihalainen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
5G technology
Course code:
TIES436
Credits:
3-5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
16.8.–21.11.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Jyväskylä
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Tietojenkäsittelynalan perus- ja aineopinnot tai vastaava osaaminen. Hieman tietoa tietokoneverkoista sekä tietoliikenneverkoista.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.