Takaisin kaikki kurssit

Människocentrerad design

Yksittäinen kurssi

Max antal FITech-studeranden: 20

Ett begränsat antal FITech-studerande antas till kursen. Studerandena antas till kursen i ansökningsordning.

Kursen ska lära deltagarna att bli medvetna om IT-design i sin omgivning. Deltagaren ska lära sig att känna igen både lyckad och misslyckad design och analysera varför designen blivit så. Deltagaren ska lära sig att tillämpa vedertagna designprinciper i sitt eget arbete. Vi tar också upp hur man planerar för bra användbarhet och UX och hur användartester ska planeras och utföras. På kursen tas upp hur neuropsykologiska resultat om hur vi fungerar kan användas inom design.

Teman som tas upp på kursen är:

 • Grundbegrepp inom design
 • Hur vi ser, läser, minns och tänker
 • Hur vi fokuserar vår uppmärksamhet
 • Vad som motiverar oss
 • Vi är sociala djur
 • Hur vi känner, gör misstag och fattar beslut
 • Robotik & ett större kursprojekt om robotprogrammering (i team på 3 personer)
 • Spelifiering (gamification)
 • Grunderna i HTML5, CSS och JavaScript (självstudier med handledning)
 • Ett större kursprojekt om en egen produktidé som ska presenteras med en webbsida (i team på 3 personer)

Lärandemål:

 1. Att deltagaren blir medveten om design i högsta allmänhet och IT-design i synnerhet i sin vardag och närmiljö
 2. Att deltagaren kan analysera vad som gör designen mer eller mindre lyckad
 3. Att deltagaren kan påpeka brister i design och komma med förbättringsförslag eller själv förverkliga bättre design
 4. Att deltagaren känner till hur vårt sätt att förnimma, fokusera, minnas och tänka påverkar hur vi agerar med IT-produkterna i vår omgivning, och hur den här kunskapen kan användas för att designa för bra användbarhet och positiv UX
 5. Att deltagaren känner till de vanligaste sätten att testa och evaluera användbarhet, deras för- och nackdelar, och kan tillämpa dessa i sitt eget arbete
 6. Att deltagaren kan ta hänsyn till olika användargrupper i ett tidigt skede av designprocessen (kvinnor, män, barn, åldringar, användare från olika kulturkretsar eller med varierande funktionsstörningar), dvs. designa för tillgänglighet

Prestationssätt:

Samtliga föreläsningar, diskussioner och handledning sker på campus och bandas inte in. Obligatoriskt projektarbete presenteras på Campus eller via Zoom. Schemat publiceras i studiehandboken. Kursen är primärt avsedd för dem som kan delta på Campus, men det går att ta kursen online i och med att det finns färdigt inbandade föreläsningsserier från tidigare år.

Mer information i Åbo Akademis studiehandbok.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

UX design käyttöliittymäsuunnittelu käyttäjäkokemus user experience ihmiskeskeinen käyttäjäkeskeinen suunnittelu robotik

Lisätietoa kursseista ja niiden suorittamisesta

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Aihe:
Digitalisaatio
Kurssikoodi:
IT00CD38
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
30.10.–19.12.2023
Haun alkamispäivä:
01.06.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Åbo Akademi
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Paikkakunta:
Turku
Opetuskieli:
Ruotsi
Esitietovaatimukset:
Kursen Programmering I eller motsvarande.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan