Takaisin kaikki kurssit

Människocentrerad design

Yksittäinen kurssi

Ett begränsat antal FITech-studerande antas på kursen. Undervisningsarrangemangen och antalet studenter som kan tas med kommer att bekräftas under hösten, när vi vet om det undantagstillstånd som orsakas av Covid-19 fortsätter. Studerandena antas till kursen i ansökningsordning.

Kursen ska lära deltagarna att bli medvetna om IT-design i sin omgivning. Deltagaren ska lära sig att känna igen både lyckad och misslyckad design och analysera varför designen blivit så. Deltagaren ska lära sig att tillämpa vedertagna designprinciper i sitt eget arbete. Vi tar också upp hur man planerar för bra användbarhet och UX och hur användartester ska planeras och utföras. På kursen tas upp hur neuropsykologiska resultat om hur vi fungerar kan användas inom design.

Teman som tas upp på kursen är:

 • Grundbegrepp inom design
 • Hur vi ser, läser, minns och tänker
 • Hur vi fokuserar vår uppmärksamhet
 • Vad som motiverar oss
 • Vi är sociala djur
 • Hur vi känner, gör misstag och fattar beslut
 • Robotik (ett större kursprojekt om robotprogrammering i team på 3 personer)
 • Spelifiering (gamification)
 • Grunderna i HTML5, CSS och JavaScript (självstudier med handledning)
 • Ett större kursprojekt om en egen produktidé som ska presenteras med en webbsida (i team på 3 personer)

Lärandemål:

 1. Att deltagaren blir medveten om design i högsta allmänhet och IT-design i synnerhet i sin vardag och närmiljö
 2. Att deltagaren kan analysera vad som gör designen mer eller mindre lyckad
 3. Att deltagaren kan påpeka brister i design och komma med förbättringsförslag eller själv förverkliga bättre design
 4. Att deltagaren känner till hur vårt sätt att förnimma, fokusera, minnas och tänka påverkar hur vi agerar med IT-produkterna i vår omgivning, och hur den här kunskapen kan användas för att designa för bra användbarhet och positiv UX
 5. Att deltagaren känner till de vanligaste sätten att testa och evaluera användbarhet, deras för- och nackdelar, och kan tillämpa dessa i sitt eget arbete
 6. Att deltagaren kan ta hänsyn till olika användargrupper i ett tidigt skede av designprocessen (kvinnor, män, barn, åldringar, användare från olika kulturkretsar eller med varierande funktionsstörningar), dvs. designa för tillgänglighet

Prestationssätt:

Kursen kommer att examineras på basis av veckouppgifter (både individuella och i grupp), ett robotprogrammeringsprojekt och en designprototyp med tillhörande webbsida. Både robotprojektet och designprototypen ska produceras av team på 3 personer. Kursen har ingen separat tent utan projekten måste göras och slutföras under kursens gång.

Undervisningsformer:

Kursen hålls som en intensivkurs under 7 veckor, med 2 kursträffar à 2 h per vecka, och en 8. vecka för att slutföra alla kursprojekten. Deltagarna förutsätts arbeta med diskussionsuppgifterna och de två kursprojekten ca 100 h sammanlagt under kursens gång.

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

HUOM! Löydät kurssin hakulomakkeelta hakukohteen “FITech-ICT Fall 2020” alta.

UX design käyttöliittymäsuunnittelu käyttäjäkokemus user experience ihmiskeskeinen käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Lisätietoa kursseista ja niiden suorittamisesta

Åbo Akademi
FITech ICT -yhteyshenkilö
fitech-ict(at)abo.fi

Hakua koskevat kysymykset

FITech
Pilvi Lempiäinen , Opintopalveluiden päällikkö
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Digitalisaatio
Kurssikoodi:
IT00CD38
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
26.10.–20.12.2020
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Åbo Akademi
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Monimuoto-opinnot
Opetuspaikkakunta:
Turku
Kieli:
Ruotsi
Esitietovaatimukset:
Kursen Programmering I eller motsvarande.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan