Back to all courses

Människocentrerad design

Individual course

Max antal FITech-studeranden: 10

Ett begränsat antal FITech-studerande antas till kursen. Studerandena antas till kursen i ansökningsordning.

Kursen ska lära deltagarna att bli medvetna om IT-design i sin omgivning. Deltagaren ska lära sig att känna igen både lyckad och misslyckad design och analysera varför designen blivit så. Deltagaren ska lära sig att tillämpa vedertagna designprinciper i sitt eget arbete. Vi tar också upp hur man planerar för bra användbarhet och UX och hur användartester ska planeras och utföras. På kursen tas upp hur neuropsykologiska resultat om hur vi fungerar kan användas inom design.

Teman som tas upp på kursen är:

 • Grundbegrepp inom design
 • Hur vi ser, läser, minns och tänker
 • Hur vi fokuserar vår uppmärksamhet
 • Vad som motiverar oss
 • Vi är sociala djur
 • Hur vi känner, gör misstag och fattar beslut
 • Robotik & ett större kursprojekt om robotprogrammering (i team på 3 personer)
 • Spelifiering (gamification)
 • Grunderna i HTML5, CSS och JavaScript (självstudier med handledning)
 • Ett större kursprojekt om en egen produktidé som ska presenteras med en webbsida (i team på 3 personer)

Lärandemål:

 1. Att deltagaren blir medveten om design i högsta allmänhet och IT-design i synnerhet i sin vardag och närmiljö
 2. Att deltagaren kan analysera vad som gör designen mer eller mindre lyckad
 3. Att deltagaren kan påpeka brister i design och komma med förbättringsförslag eller själv förverkliga bättre design
 4. Att deltagaren känner till hur vårt sätt att förnimma, fokusera, minnas och tänka påverkar hur vi agerar med IT-produkterna i vår omgivning, och hur den här kunskapen kan användas för att designa för bra användbarhet och positiv UX
 5. Att deltagaren känner till de vanligaste sätten att testa och evaluera användbarhet, deras för- och nackdelar, och kan tillämpa dessa i sitt eget arbete
 6. Att deltagaren kan ta hänsyn till olika användargrupper i ett tidigt skede av designprocessen (kvinnor, män, barn, åldringar, användare från olika kulturkretsar eller med varierande funktionsstörningar), dvs. designa för tillgänglighet

Prestationssätt:

Kursen kommer att examineras på basis av veckouppgifter (både individuella och i grupp), ett robotprogrammeringsprojekt och en designprototyp med tillhörande webbsida. Både robotprojektet och designprototypen ska produceras av team på 3 personer. Kursen har ingen separat tent utan projekten måste göras och slutföras under kursens gång.

Undervisningsformer:

Kursen hålls som en intensivkurs under 7 veckor, med 2 kursträffar à 2 h per vecka, och en 8. vecka för att slutföra alla kursprojekten. Deltagarna förutsätts arbeta med diskussionsuppgifterna och de två kursprojekten ca 100 h sammanlagt under kursens gång.

Mer information i Åbo Akademis studiehandbok.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

UX design käyttöliittymäsuunnittelu käyttäjäkokemus user experience ihmiskeskeinen käyttäjäkeskeinen suunnittelu robotik

Further information about the courses and studying

Åbo Akademi
Carina Gräsbeck
carina.grasbeck(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
IT00CD38
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
1.11.–23.12.2021
Application deadline:
24.10.2021
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
General prerequisites:
Kursen Programmering I eller motsvarande.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme